Domborművek

II. Rákóczi Ferenc-emléktábla (Tiszaföldvár)

A Kossuth Lajos és Rákóczi utca sarkán (Rákóczi utca 1.) álló épület falán avatták fel 2003-ban II. Rákóczi Ferenc (1676-1735) portréját ábrázoló bronz emléktáblát.A Rákóczi-szabadságharc 300. jubileumára készült a dombormű.

Móricz Zsigmond-emléktábla (Zagyvarékas)

1979-ben avatták fel a zagyvarékasi művelődési ház homlokzatán Móricz Zsigmond (-1942) emléktábláját. A kulturális intézmény 2000-ben vette fel az író nevét. Ekkor helyezték el az emléktábla fölé Móricz portréját ábrázoló domborművet. Az emlékhely a minden év szeptemberében Zagyvarékason megrendezett Móricz-emlékülés egyik állandó állomása. Koszorúzással emlékeznek meg Móricz Zsigmondról, aki az 1930-as években megfordult a településen.

Körmendi Lajos-emlékkő (Berekfürdő)

A fürdő területén állítottak emlékkövet Körmendi Lajos (1946-2005) író tiszteletére. Az In memoriam Körmendi Lajos című vörösmárvány emlékmű Győrfi Lajos szobrászművész alkotása, amelyen Körmendi műveiből vett idézetek olvashatók, és megörökítésre került aláírása is.

"Elmennem sej-haj / nem lehet / gyökerek fogják /szívemet" (Gyökerek)

Sebők Margit-emléktábla (Berekfürdő)

Sebők Margit (1939-2000) festő-grafikus emléktábláját 2001-ben avatták fel a Berek téren álló középület falán. A domborművet a karcagi születésű művésznő fia, Pogány Gábor Benő készítette.

Délibáb-díszkút (Berekfürdő)

A bereki fürdő bejáratánál a Délibáb díszkút fogadja a látogatókat. A kőoszlopon elhelyezett domborművek Győrfi Lajos szobrászművész alkotásai. A gémes kút mellett delelő gulya mellett a karcagi Zádor-híd is látható az egyik reliefen. A 2006-ban felállított díszkút falán Körmendi Lajos (1946-2005) sorai olvashatók: „Ha Berekben délibáb vár, ne csodálkozz: Itt lakik a nyár

Tartalomátvétel