Domborművek

Délibáb-díszkút (Berekfürdő)

A bereki fürdő bejáratánál a Délibáb díszkút fogadja a látogatókat. A kőoszlopon elhelyezett domborművek Győrfi Lajos szobrászművész alkotásai. A gémes kút mellett delelő gulya mellett a karcagi Zádor-híd is látható az egyik reliefen. A 2006-ban felállított díszkút falán Körmendi Lajos (1946-2005) sorai olvashatók: „Ha Berekben délibáb vár, ne csodálkozz: Itt lakik a nyár

Móricz Zsigmond-emlékmű (Berekfürdő)

Móricz Zsigmond (1879-1942) emlékműve a róla elnevezett közterületen áll a református templom közelében, amelyet 2006 őszén avattak fel. A faragott kőoszlopon áll a neves író bronz reliefje, amely Győrfi Lajos szobrászművész alkotása. Az oszlopon Móricz önmagáról szóló vallomása olvasható: "Túl mélyen gyökerezek én a hazai földbe, mint a homoki akác"

Szűcs Sándor-dombormű (Karcag)

Szűcs Sándor (1903-1982) néprajztudós, múzeumigazgató emlékére 1982-ben leplezték le bronz reliefjét, melyet Győrfi Sándor szobrászművész készített.

Forrás:
Sisa Béla: Karcag építészeti emlékei. Karcag, 2000.

Györffy István-dombormű (Karcag)

Györffy István (1884-1939) néprajztudós vörösmárvány reliefjét a múzeum bejáratánál 1974-ben avatták fel. A dombormű Papi Lajos szobrászművész alkotása, mely alatt Illyés Gyula 1939-ben született A magyar nép tudósa című írásából vett idézet olvasható: "A magyar nép tudósa volt. / Szeretném így is mondani: / a magyar nép lett tudóssá benne."

Terplán Zénó-dombormű (Jászberény)

Az Alternatív Szakképző Iskola 2000. óta működik a Szabadság téri épületben. A szakiskola vette fel Terplán Zénó (1921-2002) akadémikus nevét 2006-ban. Az iskolaépület homlokzatán ekkor avatták fel Varga Éva szobrászművész által készített domborművet a névadóról.

Tartalomátvétel