Domborművek

Körmendi Lajos-emlékkő (Berekfürdő)

A fürdő területén állítottak emlékkövet Körmendi Lajos (1946-2005) író tiszteletére. Az In memoriam Körmendi Lajos című vörösmárvány emlékmű Győrfi Lajos szobrászművész alkotása, amelyen Körmendi műveiből vett idézetek olvashatók, és megörökítésre került aláírása is.

"Elmennem sej-haj / nem lehet / gyökerek fogják /szívemet" (Gyökerek)

Sebők Margit-emléktábla (Berekfürdő)

Sebők Margit (1939-2000) festő-grafikus emléktábláját 2001-ben avatták fel a Berek téren álló középület falán. A domborművet a karcagi születésű művésznő fia, Pogány Gábor Benő készítette.

Délibáb-díszkút (Berekfürdő)

A bereki fürdő bejáratánál a Délibáb díszkút fogadja a látogatókat. A kőoszlopon elhelyezett domborművek Győrfi Lajos szobrászművész alkotásai. A gémes kút mellett delelő gulya mellett a karcagi Zádor-híd is látható az egyik reliefen. A 2006-ban felállított díszkút falán Körmendi Lajos (1946-2005) sorai olvashatók: „Ha Berekben délibáb vár, ne csodálkozz: Itt lakik a nyár

Móricz Zsigmond-emlékmű (Berekfürdő)

Móricz Zsigmond (1879-1942) emlékműve a róla elnevezett közterületen áll a református templom közelében, amelyet 2006 őszén avattak fel. A faragott kőoszlopon áll a neves író bronz reliefje, amely Győrfi Lajos szobrászművész alkotása. Az oszlopon Móricz önmagáról szóló vallomása olvasható: "Túl mélyen gyökerezek én a hazai földbe, mint a homoki akác"

Szűcs Sándor-dombormű (Karcag)

Szűcs Sándor (1903-1982) néprajztudós, múzeumigazgató emlékére 1982-ben leplezték le bronz reliefjét, melyet Győrfi Sándor szobrászművész készített.

Forrás:
Sisa Béla: Karcag építészeti emlékei. Karcag, 2000.

Tartalomátvétel