Domborművek

Györffy István-dombormű (Karcag)

Györffy István (1884-1939) néprajztudós vörösmárvány reliefjét a múzeum bejáratánál 1974-ben avatták fel. A dombormű Papi Lajos szobrászművész alkotása, mely alatt Illyés Gyula 1939-ben született A magyar nép tudósa című írásából vett idézet olvasható: "A magyar nép tudósa volt. / Szeretném így is mondani: / a magyar nép lett tudóssá benne."

Terplán Zénó-dombormű (Jászberény)

Az Alternatív Szakképző Iskola 2000. óta működik a Szabadság téri épületben. A szakiskola vette fel Terplán Zénó (1921-2002) akadémikus nevét 2006-ban. Az iskolaépület homlokzatán ekkor avatták fel Varga Éva szobrászművész által készített domborművet a névadóról.

Szathmáry György-dombormű (Szolnok)

A Szolnoki Panteonban 2005. április 11-én leplezték le Szathmáry György (1928-1990) bronzba őntött portréját.  A Damjanich János Múzeum első emeleti körfolyosóján elhelyezett alkotás Szabó Imrefia Béla munkája.

Dancsi József-emléktábla (Szolnok)(2004)

Dancsi József (1905-1975), a Szolnok Megyei Forradalmi Munkástanács vezetője emlékére avatták fel Kligl Sándor szobrászművész alkotását 2006-ban. A Szolnokért Egyesület és a Polgári Magyarországért Alapítvány által emelt dombormű a Sóház és a Magyar utca sarkán álló épület homlokzatán található. Az épület a református templommal szemben áll. Dancsi József egykor presbiteri feladatokat is ellátott, így jelképes az emléktábla felállításának helyszíne.

1956-os dombormű (Jászladány)

A Polgármesteri Hivatal épületének udvarán avatták fel az 1956-os emlékév keretében Pogány Gábor Benő szobrászművész bronz domborművét (120x192x5 cm) 2006 őszén.

Jászladány

Tartalomátvétel