Domborművek

Szathmáry György-dombormű (Szolnok)

A Szolnoki Panteonban 2005. április 11-én leplezték le Szathmáry György (1928-1990) bronzba őntött portréját.  A Damjanich János Múzeum első emeleti körfolyosóján elhelyezett alkotás Szabó Imrefia Béla munkája.

Dancsi József-emléktábla (Szolnok)(2004)

Dancsi József (1905-1975), a Szolnok Megyei Forradalmi Munkástanács vezetője emlékére avatták fel Kligl Sándor szobrászművész alkotását 2006-ban. A Szolnokért Egyesület és a Polgári Magyarországért Alapítvány által emelt dombormű a Sóház és a Magyar utca sarkán álló épület homlokzatán található. Az épület a református templommal szemben áll. Dancsi József egykor presbiteri feladatokat is ellátott, így jelképes az emléktábla felállításának helyszíne.

1956-os dombormű (Jászladány)

A Polgármesteri Hivatal épületének udvarán avatták fel az 1956-os emlékév keretében Pogány Gábor Benő szobrászművész bronz domborművét (120x192x5 cm) 2006 őszén.

Jászladány

1956-os dombormű (Kunszentmárton)

A Kunszentmártoni Helytörténeti Múzeum (Kerületiház u. 8.) kerítésének falán avatták fel 2006. október 23-án az 1956-os forradalom és szabadságharcnak emléket állító domborművet. Máté István bronz alkotása alatt elhelyezett emléktáblán Reményik Sándor A gondolat szabad című költeményének első versszaka olvaható: "Bilincs a kézen, az ajkon lakat, / De felhők felett, de vizek alatt / Örvénylik, szikráz, zúg a gondolat!"

Tartalomátvétel