Emlékművek

Kőolajkút (Szolnok)

A MOL szolnoki székháza előtti parkos területen áll az alföldi kőolajkutatás múltjára emlékező használaton kívüli egykori kőolajkút.

Szolnok

Végtelen csomó (Szolnok)

2011. március 25-én avatták fel Szabó Imrefia Béla Végtelen csomó című alkotását a Verseghy Ferenc Gimnázium udvarán, amely az iskola fennállásának 180. jubileuma alkalmából állítottak.

68. Jászkun Gyalogezred emlékoszlopa (Szolnok)

Az 1860-ban felállított 68. Jászkun Gyalogezred egyik százada a hadkiegészítő kerület székhelyén, Szolnokon állomásozott. Az ezred tisztjei elesett bajtársai emlékére állítottak emlékművet Szolnokon 1872-ben. A 7 méter magas obeliszk eredetileg a város főterén kapott helyet. A városházával szembeni oldalán táblát helyeztek el a hősi halottak nevével, akik az 1866-os porosz-osztrák háborúban vesztették életüket.

900 éves jubileumi emlékmű (Szolnok)

Szolnok Városi Tanács és a Képző- és Iparművészeti Lektorátus 1973 őszén írt ki pályázatot a város 900 éves történetét megörökítő emlékműre. A beérkezett pályamunkák közül hat, köztük Simon Ferenc (1922-2015) szobrászművézs és Pintét Béla építész terve is, kapott díjat.

A pályázat második fordulóban a zsűri a "Tanúhegy" tervét fogadta el. 1975 nyarán avatták fel Gyurcsek Ferenc szobrász és Kampis Miklós építész alkotását a Jubileum téren. 

Munkásmozgalmi emlékmű (Szolnok)

1969-ban állították fel Szolnok főterén Kovács Ferenc szobrászművész bronz alkotását.

Szolnok

Képeslap

Tartalomátvétel