Emléktáblák

Kontai iskola emléktábla (Kisújszállás)

A kisújszállási Városvédő és -Szépítő Egyesület egyik célkitűzése, hogy a város határában egykor álló elemi iskolák helyét táblákkal jelölje. A Göröngyösi, a Turgonyi, a Lipcsey és a Csorbai iskola után 2018. szeptember 21-én a az 1912-ben épült Kontai elemi népiskola helyén avattak emléktáblát.

Eperfa emléktábla (Jászboldogháza)

1900-as évek elején ültettek eperfákat Jászboldogháza és Jánoshida közötti úton. Napjainkban egy, ma már védett, fa áll ebből az alléból a Balázs bolt közelében. Az alatta olvasható emléktáblát 2017 őszén újították fel Szőllősi Béla és Nagy János (Csiki) helyi asztalosmesterek.

Forrás:

Képes hírek = Boldogházi Hírek (2018.03.): 16.

Papp András-emléktábla (Öcsöd)

Öcsödön Dr. Papp András (1897-1966) községi orvos lakóháza falán 2012-ben avatottak emléktáblát.

Kovách Albert-emléktábla (Csépa)

2017. október 10-én avatták fel a csépai posta épületén szászi Kovács Albert (1828-1907) postamester emléktábláját. Az 1869-ben Csépán felállított postahivatal első vezetője halálának 110. évfordulója alkalmából került sor az emlékjel állítására.

Forrás:

Emlékhely (Karcag)

2018. június 22-én avattak emlékhelyet a Kátai Gábor Kórház díszudvarán az egészségügyi intézmény új épület fennállásnak 50. évfordulója alkalmából. A Semmelweis-napi ünnepség keretében leleplezett emlékmű egyik oldalán a kórház egykori igazgatói, a másikon a 49 Kátai-díjban részesült egészségügyi dolgozó neve és a kórház története olvasható.

Az emlékhely alkotója Györfi Sándor helyi szobrászművész.

Forrás:

Tartalomátvétel