Épületek

Metodista közösségi ház (Szolnok)

1998 nyarán kezdődött meg a szolnoki metodisták közösségi házának építése a Kassai út és a Kút utca sarkán. Az imaterem és a lelkészlakás melett, több a felekezet közösségi életét szolgáló helyiségek kerütek kialakításra.

A szolnoki Építőipari Rt által épített közösségi ház a svájci metodista gyülekezet adományából valósulhatott meg.

Forrás:

Sárosdy Judit: Közösségi házat építenek a metodisták. Jászkun Krónika (1998.06.25.): 5.

Úri Kaszinó (Mezőtúr)

1896-ban mezőtúri lakosok adakozásából épült meg a központi kaszinó, a városi olvasóegyletnek adott helyet. 1902-ben lett a neve Úri kaszinó. 1917-ben csődbe ment, az akkori önkormányzat megváltotta az úri kaszinót. 

A háznak híres művészvendégei is voltak. 1898-ban fellépett Jászai Mari, 1909-ban a fiatal Kodály Zoltán is találkozhatott a mezőtúri közönség. 1925-ben Móricz Zsigmond is vendégeskedett a kaszinóban. Az Úri muri című (1928) regényének egyik helyszíne a túri kaszinó.

Nemzeti Szálloda (Mezőtúr)

Mezőtúr főterén 1894 és 1897 között épült egy emeletes szálláshely, amely 1910-es évek közepén még a Kossuth nevét viselte. A szállodát Lackner Albert (1860-1915) vezette. A közel 20 szobás rendelkező hotel földszintjén pálinkamérés, sörcsarnok, kávéház és étterem működik. 

Szabadság Mozi (Mezőtúr)

A filmszínház épületét 1944-ben emelték fel Mezőtúron.1971-ben egy politikai nagygyűlésnek is helyet adott a Szabadság Mozi. A mongol népi forradalom győzelmének 50. évfordulója alkalmából magyar-mongol barátság napi ünnepséget szerveztek, amelyen Zsamcin Bolod, a Mongol Népköztársaság budapesti rendkívüli és meghatalmazott nagykövete is részt vett.

Karmelita rendház (Kunszentmárton)

A karmelita rendházat és kápolnát 1941. nove,ber 9-én szentelte fel dr. Hász István, a magyar honvédség tábori püspöke. A kunszentmártoni kápolnát azzal a céllal építették, hogy a környékbeli hívek hitéletét szolgálja. Az épület 120 pengőbe került. Az összeg előteremtésében nagy szerepet vállalt Kunszentmárton módosabb, vallásos rétege is. Az előcsarnokban felállított márványtábla örökíttte meg azok nevét, akik legalább 100 pengővel támogatták az építjezést.

Tartalomátvétel