Épületek

Bika Szálloda (Tiszafüred)

1890-es évek elején Tiszafüred lakossága kezdeményezte egy, az utazóközönséget kiszolgáló szálláshely építését. Kovách György, a város akkori főbírája megvásárolta az egykori Vörös Ökör nevű vendéglő földszintes épületét és egy emeletessé alakította át. Az átalakítás tervei a budapesti Gerster és Rössler építkezési vállalatnál Stegmüller Árpád közreműködésével készületk el.

Postaház (Jászberény)

Jászberény főterén, a gróf Apponyi Albert téren épült fel a Postaház Jászberényben. Az épület tervezője Brestyánszky Tibor volt, a vasbetontervező pedig Szabó Lajos. A fa használata nélkül készült a fedélszék tűzbiztonsági okokból. A szerkezeti rendszer és a fedélhéjazat a tervező és a vasbetontervező közös elgondolása volt.

Hasznos-ház (Szolnok)

Szolnokon a Baross út 7. szám alatt álló lakóházat dr. Hasznos József ügyvéd építette. Az épület valójában két ház összeépítéséből jött létre. A vasútállomáshoz közelebbi telken egy egyemeteles bérház állt, amely a századforduló körül épülhetett. Dr. Hasznos József 1929-ben házbővítés céljából 3000 pengőért megvásárolta a várostól a lakása és a Fehér Kereszt patika között álló 25 négyszögöl telket felesége, Strausz Szeréna nevére.

Petrovay-kastély (Nagykörű)

Petrovay László, aki Nagykörűben tizenegy kat. hold beltelekkel, tizennégy hold szőlővel és száztizennégy hold szántófölddel rendelkezett, 1840 táján emeltette a kor klaszsicista stílusában reprezentatív kúriáját. Az épület körül pedig gyümölcsöst telepített. Nagykörű község nyugati részén, a Hunyadi u. 52—54.

Szolnoki Ipartestület székháza (Szolnok)

Az 1872-ben megszüntetett céhrendszer után 1874. március 25-én létrejött a Szolnoki Ipartársulat. Először egy kisebb lakóházban, majd a Magyar Királyi Szállóban működött az ipartársulat 1875-ben.

Tartalomátvétel