Épületek

Hasznos-ház (Szolnok)

Szolnokon a Baross út 7. szám alatt álló lakóházat dr. Hasznos József ügyvéd építette. Az épület valójában két ház összeépítéséből jött létre. A vasútállomáshoz közelebbi telken egy egyemeteles bérház állt, amely a századforduló körül épülhetett. Dr. Hasznos József 1929-ben házbővítés céljából 3000 pengőért megvásárolta a várostól a lakása és a Fehér Kereszt patika között álló 25 négyszögöl telket felesége, Strausz Szeréna nevére.

Petrovay-kastély (Nagykörű)

Petrovay László, aki Nagykörűben tizenegy kat. hold beltelekkel, tizennégy hold szőlővel és száztizennégy hold szántófölddel rendelkezett, 1840 táján emeltette a kor klaszsicista stílusában reprezentatív kúriáját. Az épület körül pedig gyümölcsöst telepített. Nagykörű község nyugati részén, a Hunyadi u. 52—54.

Szolnoki Ipartestület székháza (Szolnok)

Az 1872-ben megszüntetett céhrendszer után 1874. március 25-én létrejött a Szolnoki Ipartársulat. Először egy kisebb lakóházban, majd a Magyar Királyi Szállóban működött az ipartársulat 1875-ben.

Kintzler-palota (Szolnok)

Szolnokon a mai Kossuth Lajos út 8. szám alatti épület tulajdonosa a Kintzler-testvérek voltak. Építői a budapesti Nay és Strausz műépítő cég.  Az eklektikus stílusú L-alakú egyemeletes épület növelte a századforduló utcaképének városiasságát. A főhomlokzat  ritmusát a hat keretelt ablak és az alatta végighúzódó párkányok hangsúlyozzák.

Törvényszék (Szolnok)

1885-ben újra a megyeszékhelyre került a bíróság és az ügyészség. Akkor átmenetileg az 1856-ban épület Posta épületében (ma Varga Katalin Gimnázium) helyezték el a két intézményt. A helyiségek azonban nem voltak megfelelőek az irattárak, a bírák hivatalos szobái, a tárgyalási termek és a börtön befogadására. Örley Béla, a a szolnoki királyi törvényszék elnöke meggyőzte az akkori igazságügyi minisztert, Szilágyi Dezsőt, hogy egy új és korszerű épületet emeljenek a városban. A város vezetőségének a támogatását is megnyerte.

Tartalomátvétel