Fegyvernek

Történelmi emlékpark (Fegyvernek)

A 4. sz. főút mellett Fegyverneken egy parkos területen emlékparkot alakítottak ki. A település önkorményzata 2012-ben döntött a park lértehozásáról. A kialakítási helyszínrajzot Horváth Ferenc építész készített el. Az emlékparkban az országzászló és Fegyvernek  történelmi eseményeit megörökítő kapuk lettek elhelyezve.

2018-ban új tájékoztató táblák kerültek a betonkapukra. Négy nyelven is olvasható feliratok a telepüés múltjába nyújtanak betekintést.

Bujdosó Gyuláné

Könözsi Jolán 1936-ban született Ebeden. 1962 elején kezdett dolgozni a fegyverneki Nagyközségi Könyvtárban. Könyvtárvezetőként 1974-ben Szocialista Kulturáért és Társadalmi Munkáért ezüst fokozatú kitüntetésben részesült.

Benczéné Budai Judit

Budai Judit 1949-ben született Fegyverneken. 1974-ben kezdett dolgozni a Városi Könyvtárban Túrkevén az olvasószolgálatban. 1990 és 1993 között a könyvtár igazgatója volt. 1983-ban Miniszteri Dicséretben részesült.

Borsosné Ollé Mária

1944-ben született Fegyverneken. 1975-ben kezdett dolgozni könyvtárosként a Városi Központi Könyvtárban Szolnokon. 1986-ban Kiváló Munkáért kitüntetésben részesült.

Hubai Gruber Miklós (1949-2014)

Hubai Gruber Miklós erdőmérnök, újságíró Fegyverneken született. A törökszentmiklósi Bercsényi Miklós Gimnáziumban érettségizett. Állami ösztöndíjasként végezte el az Erdőmérnöki Egyetemet Zólyomban. Az 1970-es évek elején részt vett az ország erdőterület-növelő tevékenységében Mikóháza és Tarnalelesz. Termelőszövetkezeti évek után a mátrai erdőgazdasághoz került. Később a természetvédelemben dolgozott. A felvidéki felsőoktatásban szerzett nyelvtudását kamatoztatva került a Magyar Rádió szlovák nyelvű szerkesztőségébe. A Falurádió című műsor munkatársa volt.

Tartalomátvétel