Fegyvernek

Bujdosó Gyuláné

Könözsi Jolán 1936-ban született Ebeden. 1962 elején kezdett dolgozni a fegyverneki Nagyközségi Könyvtárban. Könyvtárvezetőként 1974-ben Szocialista Kulturáért és Társadalmi Munkáért ezüst fokozatú kitüntetésben részesült.

Benczéné Budai Judit

Budai Judit 1949-ben született Fegyverneken. 1974-ben kezdett dolgozni a Városi Könyvtárban Túrkevén az olvasószolgálatban. 1990 és 1993 között a könyvtár igazgatója volt. 1983-ban Miniszteri Dicséretben részesült.

Borsosné Ollé Mária

1944-ben született Fegyverneken. 1975-ben kezdett dolgozni könyvtárosként a Városi Központi Könyvtárban Szolnokon. 1986-ban Kiváló Munkáért kitüntetésben részesült.

Hubai Gruber Miklós (1949-2014)

Hubai Gruber Miklós erdőmérnök, újságíró Fegyverneken született. A törökszentmiklósi Bercsényi Miklós Gimnáziumban érettségizett. Állami ösztöndíjasként végezte el az Erdőmérnöki Egyetemet Zólyomban. Az 1970-es évek elején részt vett az ország erdőterület-növelő tevékenységében Mikóháza és Tarnalelesz. Termelőszövetkezeti évek után a mátrai erdőgazdasághoz került. Később a természetvédelemben dolgozott. A felvidéki felsőoktatásban szerzett nyelvtudását kamatoztatva került a Magyar Rádió szlovák nyelvű szerkesztőségébe. A Falurádió című műsor munkatársa volt.

Rakovszky György

vitéz nagyrákói és kelemenfalvi Rakovszky György
Fegyvernek

Forrás:
Vitézi rend története, szervezete és tagjainak névkönyve. Budapest, 1941.

Kálvária-domb (Fegyvernek)

A Fegyvernek külterületén található Kettős-halom egyik tagja a Kálvária-domb, amelyet helyi védettséget élvez. A dombon magassági pont és egy mészkőből készült feszület is található, amelyet a talapzaton olvasható felirat szerint 1847-ben állítottak.

1956-os emlékmű (Fegyvernek)

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 30-i rendkívüli ülés döntött arról, hogy emlékművet állítanak az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére a település központjában. 2012 októberében avatták fel az emlékjelet a Szent Imre téren, az 1848-as emlékmű mellett.

Forrás:

Tatár László: Ünnepi gondolatok '56 emlékére = Fegyverneki Hírmondó 23. évf. 6. sz. (2012. október 23.) 1, 2. p.

1. világháborús emlékmű (Fegyvernek)

1926. június 20-án avatták fel a hősi emlékművet a fegyverneki piactéren, ameyl Kallós Ede szobrászművész alkotása. A leleplezési ünnepségen Gömbös Gyula (1886-1936) nemzetgyűlési képviselő, későbbi miniszterelnök tartott beszédet. Az emlékmű egy 1,5 méter magas magyar huszárt ábrázol. A kovácsolt vaskerítéssel övezett műkő szobor talapzatán 200 fegyverneki katona neve olvasható.

Kudelka-kúria (Fegyvernek)

Az oszlányi Kudelka család birtokában álló egykori kúria építésének idejét nehéz megállapítani. Az épület egykori architektúrája az átalakítások miatt nem beazonosítható. Az államosítás előtt Kudelka József rendelkezett a fegyverneki birtokkal és kúriával. Az államosítás után iskola céljára átépítették az épületet. Napjainkban is az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógia Szakszolgálat működik az egykori Kudelka-rezidenciában.

Bíró-kúria (Fegyvernek)

A Bíró család fegyverneki majorságán emelt kúria a 19. század végén épült, amely kezelését dr. Bíró Zoltán (1898-1979) vette át 1928-ban. A 2. világháború után a birtokot államosították, és lakásokat alakítottak ki a kúria falai között. Napjainkban is önkormányzati szolgálati lakások találhatók az épületben. Az 1930-as években virágzó Bíró-majorság egykori magtára ma is látható.

Tartalomátvétel