Fegyvernek

Kovács Károly (1899-?)

cs. tiszthelyettes * 1899. Báj. Iskolái végeztével katona lett s 1922-ben átlépett a csendőrséghez. Az őrsparancsnoki iskolát 1928-ban végezte. U. akkor tiszthelyettessé, 1933-ban őrsparancsnokká nevezték ki. Állomáshelyei: Sárospatak, Eger, Tiszaőrs, Füzesabony, Fegyvernek, Kenderes, Szajol és Tiszavárkony. - Felesége: Bodó Rozália, gyermekei: Erzsébet, Károly és József.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Farkas László

gazdálkodó * 1907. Cegléd. Fegyverneken kezdett gazdálkodni, 1932 óta 146 holdas bérlete van. - Felesége: Kernács Erzsébet, gyermekei: László és György.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Szathmáry Lajos

áll. el. isk. igazgató, * 1883. Fegyvernek. Oklevelét Szatmárnémetiben szerezte 5 évig r. k. tanító Fegyverneken, majd áll. tanító Nagykörün. 1921 óta igazgató. - 1915-ben bevonult a 68. gy. e.-hez, harcolt az orosz és olasz fronton, megsebesült, 1918-ban, mint népfelkelő hdgy szerelt le. Bronz v. é., K. cs. k., seb. érem tulajd. - Felesége: Kádár Erzsébet, gyermekei: Lajos és Lóránt.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Timfel Ferenc

rk. el. isk. ig. tanító * 1873. Aszód. Oklevelét 1894-ben Esztergomban szerezte, aztán Fegyverneken működött. 1896-tól Kőteleken tanító, 1931 óta igazgató. - A világháború alatt a 32. gy. e. és a 29. h. e.-ben szolgált. - A helyi Hangya egyik alapítója és ü. v. igazgatója, a Géptársaság alapítója és elnöke, a Földosztó társaság elnöke. - Gyermekei: György, Alajos, Ilona, Mária (tanítók), Endre (postatiszt) és Imre.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Báthor Mária

áll. óvónő * Jászalsószentgyörgy. Oklevelét 1896-ban szerezte Nagyváradon. Működött Jászalsószentgyörgyön, Fegyverneken, 1902 óta Besenyszögön. A Stefánia szöv. elnöke.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Tartalomátvétel