Fegyvernek

1956-os emlékmű (Fegyvernek)

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 30-i rendkívüli ülés döntött arról, hogy emlékművet állítanak az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére a település központjában. 2012 októberében avatták fel az emlékjelet a Szent Imre téren, az 1848-as emlékmű mellett.

Forrás:

Tatár László: Ünnepi gondolatok '56 emlékére = Fegyverneki Hírmondó 23. évf. 6. sz. (2012. október 23.) 1, 2. p.

1. világháborús emlékmű (Fegyvernek)

1926. június 20-án avatták fel a hősi emlékművet a fegyverneki piactéren, ameyl Kallós Ede szobrászművész alkotása. A leleplezési ünnepségen Gömbös Gyula (1886-1936) nemzetgyűlési képviselő, későbbi miniszterelnök tartott beszédet. Az emlékmű egy 1,5 méter magas magyar huszárt ábrázol. A kovácsolt vaskerítéssel övezett műkő szobor talapzatán 200 fegyverneki katona neve olvasható.

Kudelka-kúria (Fegyvernek)

Az oszlányi Kudelka család birtokában álló egykori kúria építésének idejét nehéz megállapítani. Az épület egykori architektúrája az átalakítások miatt nem beazonosítható. Az államosítás előtt Kudelka József rendelkezett a fegyverneki birtokkal és kúriával. Az államosítás után iskola céljára átépítették az épületet. Napjainkban is az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógia Szakszolgálat működik az egykori Kudelka-rezidenciában.

Bíró-kúria (Fegyvernek)

A Bíró család fegyverneki majorságán emelt kúria a 19. század végén épült, amely kezelését dr. Bíró Zoltán (1898-1979) vette át 1928-ban. A 2. világháború után a birtokot államosították, és lakásokat alakítottak ki a kúria falai között. Napjainkban is önkormányzati szolgálati lakások találhatók az épületben. Az 1930-as években virágzó Bíró-majorság egykori magtára ma is látható.

Bíró Zoltán (1898-1979)

Dr. Biró Zoltán 1898. szeptember 1-én született Szolnokon. A nemesi Bíró család Fegyverneken és Örményesen rendelkezett földbirtokkal. Az örményesi elemei iskola után a szolnoki Verseghy Gimnáziumba járt. Jogi (1923) és államtudományi doktorátust (1925) is szerzett Szegeden, valamint képzőművészeti és bakterológiai tanulmányokat is folytatott. Dr.

Tartalomátvétel