Fegyvernek

Hámori József (1932-)

Hámori József Fegyverneken született 1932. március 20-án.

Forrás:

"Magyarország szíve vidéken van!" : Hámori József agykutatóval beszélget Mezei Károly. Budapest, 2008.

2. világháborús emlékmű (Fegyvernek)

Fegyverneki lakosok közül igen nagy számban hívtak be frontszolgálatra és ugyancsak jelentős volt az elhurcolt zsidók száma is. A Dózsa György úton, az Általános Iskola előtt állították fel Rajki László szobrász kompozíciójával díszített emlékoszlopot 1992. november 1-jén. A mementót dr Szabó Lajos országgyűlési képviselő avatta fel. A süttői mészkőből készült emlékművet bronz kandeláber teszi teljessé, amely a háborúban elpusztult 241 helyi áldozat előtt tiszteleg.

Újhelyi (1676)

A Nyitramegyében kihirdetett nemeslevelet I. Lipót királytól 1676. évi nov. 14-én Ú. János, neje Túróczy Zsófia s fia István nyerték.
Ezen Istvántól származott Antal, ettől László alsóköröskényi lakos, ettől pedig Alajos fegyverneki kasznár, a ki 1816. évben Imre és Ferencz fiaival együtt Nyitramegye bizonyságlevele alapján kihirdettetett.
(1816. év 316. sz. 544. jkl.)

Forrás:


Orosz Ernő: Heves és a volt Külső-Szolnok egyesült vármegyék nemes családjai. Eger, 1906.

Ugronovics

(ledeneczi)
Trencsénmegyei ősi fészkéből Kristóf 1745. év körül telepedett meg megyénkben.
Nőül vette Tarródy Apolloniát s általa birtokos lett Hevesen, Pélyen, Átányban, Kürün, Fegyverneken s ezenfelül 1748-ban bérbe vette a Sembery-féle birtokrészt Nagyrédén.
Meghalt 1762-64. közt.
Gyermekei: Erzsébet (Szabó Györgyné), Anna (Lessenyei Imréné), Borbála (Dévay Pálné) és az utód nélkül maradt Kristóf.
(1746. év 111. sz. 152. jkl. 1748. év pp. 389. sz. 1754. év 233. jkl. 1780. év pp. 2180. sz. 1801. év pp. 3097.

Török (1481)

(enyingi)
Szakmunkákban többszörösen tárgyalt történelmi nevezetességű család, mely I. Mátyástól 1481. évi nov. 26-án Enyingi Török Ambrus, fiai Imre és Benedek, továbbá Bakonoki Török Péter fia András és László fia László személyében nyert czimerlevelet. Ambrus soproni főispán és szörényi bán, fia Imre belgrádi bán volt; ettől származott Bálint szintén belgrádi bán, ettől Ferencz, a ki nejével, gúthi Országh Borbálával és István, Fruzsina, Zsuzsanna, Ilona nevű gyermekeivel együtt Miksa királytól 1569-ben adományt nyert a magtalanul elhunyt gúthi Országh Kristóf terjedelmes javaira.
(1748.

Tartalomátvétel