Feszületek

Kovacsóczy-kőkereszt (Törökszentmiklós)

Kovacsóczy István (1818-1888) egri kanonok 1871-ben emeltetett kőkeresztet a Törökszentmiklóst Tiszapüspökivel összekötő közút nyugati oldalán.

A stílusában klasszicizáló kereszt  kétlépcsős, szögletes talapzatú kőfaragvány. A lépcsők 15 centiméter magasak. A két elemből álló talapzat 1, 45 méter. A kereszt 3 méter magas. Az alkotás közel 5 méter nagyságú. A kereszt alatt koponya látható.

Sárközy kereszt (Jászberény)

A jászberényi Szent Imre herceg út 39. sz. ház előtt található parkosított területen álló feszületet 2016-ban újították fel a városi önkormányzat közreműködésével. Az 1900-as évek elején Sárközy Mihály és Pesti Klára állította kőkereszet 2016 őszén Szántó József apát szentelte fel újra.

Forrás:

Banka Csaba: Szentelés = Új Néplap (2016.10.25.): 4.

Csipe-kereszt (Jászjákóhalma)

A római katolikus templom előtt álló egyszerű feszület, amelyet valószínű a Csipe család állítatott.

Forrás:

Ézsiás Adrienn [et al.]: Belterületi szakrális emlékek Jászjákóhalmán. In: Jászsági Évkönyv. Jászberény, 2014.: 270-275.

Kőkereszt (Pusztamonostor)(1885)

A kőkeresztet 1885-ben Nagy János és neje, Juhász Anna állítatta, amely egyben a falu határát is jelezte a mai Szabadság út végén az 1960-as évekig. A 32. számú főút felújítása során átalakították a nyomvonalat, így a feszületet áthelyezték a másik oldalban álló ingatlan sarkához.

Forrás:

Beszéljünk róla = Pusztamonostori Hírek (2016.04.): 10.

Büge-kereszt (Kengyel)

A Kengyeli Helytörténeti Kör kezdeményezésére 2015-ben újították fel a Bagimajor és az Erzsébeti erdő között található szakrális emlékjelet. Az önkormányzat is részt vett a felújításban, valamint helyi családok a kereszthez szükséges faanyag beszerzésében, hanem a munkálatokban is segítettek. Pünkösd vasárnap, május 24-én a szentmisét követően Lengyel István esperes szentelte fel a keresztet.

Feszület (Mesterszállás) (1987)

Mesterszállás északi határában 1987-ben emelt feszületet a helyi római katolikus egyházközség. Az úgynevezett K. Kiss Mátyás-féle keresztet 2014-ben felújították a mesterszállási Gazdakör elnöke, Nagy Sándor javaslatára. A korpuszt Virágh László mezőtúri festőművész készítette el.

Forrás:

[K. Kiss Mátyás-féle keresztet] = Falufigyelő (2015. január-március) pp. 18-19.

Kormópusztai emlékmű (Tiszagyenda)

Kormó-pusztán az 1950 nyarán alakítottak ki kényszermunkatáborokat, ahová az ország déli határsávjából 81 családot telepítettek ki. A Bács-Kiskun megyéből idetelepített magyar, német és bunyevác nemzetiségű emberek zömmel gazdálkodó parasztok, kisebb számban falusi kereskedők és kocsmárosok voltak, akiket "reakciós"-ként megbélyegezve kényszerítettek otthonuk elhagyására. Tiszagyendán két emléktábla is őrzi a kommunizmus áldozatainak emlékét.

Vérkereszt (Jászalsószentgyörgy)

Jászalsószentgyörgy a Vörösmarty és az Árpád utca kereszteződésében áll egy fémkereszt. A kereszten corpus, tövében Mária-szobor. A keresztet a helybeliek nevezték el Vérkeresztnek. A kereszt talapzatán olvasható felirat: "Oh, ti kik által mentek ezen az úton, ti lássátok, van-e nagyobb szenvedés az enyémnél. Állíttatta Sípos József és neje Fülöp Katalin 1882-ben" Lukácsi Lászlóné gyűjtött történet olvasható a keresztről a Jászalsószentgyörgy krónikája című helytörténeti kiadványban.

Szent Kereszt kápolna (Jászjákóhalma)

1884-ben épült a temetőben álló Szent Kereszt kápolna. A kistemplom oltárképét a 20. század második felében ismeretlenek eltulajdonították. Terjéki Imréné Mozsár Magda, a Berényi Műhely tagja egy fennmaradt fénykép segítségével újrafestette a képet. A Rózsafüzér Társulat és a Szent István Polgári Kör, valamint a helyi önkormányzat áldozatkészségének köszönhetően 2004. szeptember 19-én, a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepét követő vasárnap már a kápolnában függött a festmény. Az oltárkép a Szent Kereszt feltalálását és felmagasztalását ábrázolja.

Feszület (Nagyiván)

2012 őszén szentelték fel Nagyiván község bejáratánál az a fából készült feszületet, melyet a helyi Fekete család állíttatott. A feszület Bodnár János asztalosmester munkája, melyet Bereczkei Miklós plébános szentelt fel.

Forrás:
Nagyiváni kereszt = Új Néplap 2012. november 3. Egyházmegyei Hírek [melléklet] II. p.

Tartalomátvétel