Jánoshida

Berkó Imréné (1937-2017)

1937. február 7-én született Szolnokon. Általános iskolai tanulmányait Tószegen végezte, majd a Zirzen Janka Állami Általános Tanítóképzőben érettségizett 1956-ban.

Zámbori Jánosné Szöllősi Ilona

Szöllősi Ilona 1951-ben született Jánoshidán. 1969-ben kezdett el dolgozni a Községi Könyvtárban. 1984-ben Miniszteri Dicséretben részesült. Hidaiak Baráti Körének tagja.

Juhász Sándorné (1917-2014)

Juhász Sándorné Mária 1917. november 11-én született Szentgotthárdon. A tanítóképző elvégzése után egy évet tanított szülővárosában. Apáti Sándorral, a jánoshidai jegyzőjével kötött házasságot, így került a település általános iskolájába tanítóként. Majd elvégezte a földrajz-történelem szakot. Ezután a jászjákóhalmi iskola igazgatóhelyettese lett. Második férje Juhász Sándor, a Járási Tanács Művelődési Osztály munkatársa lett. Juhász Sándornét 1967-ben nevezték ki a jászboldogházi általános iskola igazgatójává, amely posztot nyugdíjazásáig, 1973-ig töltötte be.

Kántorkút (Jánoshida)

A XI. Jász Világtalálkozó alkalmával került sor 2005-ben a Fő utcán álló kút felújítására.

Forrás:
Jászsági lokálpatrióta közösségek tevékenysége. Jászfényszaru, 2013.

Csinger-kereszt (Jánoshida)

Jánoshida

(Kósa Károly felvétele - VFMKMI)

Honfoglalási kopjafa (Jánoshida)

A Millenniumi emlékévben a Magyarok Világszövetsége Tolna Megyei Szervezete felhívást tett közzé, hogy kelet felé fordított kopjafával jelezze minden település honfoglaló őseink bejövetelének irányát. Jánoshida csatlakozott a kezdeményezéshez és a köztemetőben a Kálvária-kripta előtti téren avatták fel a honfoglaló ősök emlékművét.

Kálvária kripta (Jánoshida)

Jánoshida

(Kósa Károly felvétele - Verseghy Ferenc Könyvtár Fotótára)

Lourdesi-barlang (Jánoshida)

1957-ben állították helyi hívek adományából a Lourdes-i barlang építményét a Mária szoborral, a Lourdes-i jelenés 100. évfordulója alkalmából.

Jánoshida

Könnyező Mária-szobor (Jánoshida)

Sebestyén Albert (1931-2000) plébános, aki 35 éven át szolgálta híveit a helyi temetőben helyezték örök nyugalomra. Halálának évében a Fatimából hazatérő egyik zarándok egy Szűzanya-szobrot hozott és a szeretett plébános sírjára helyezte. A szobrot a sekrestyés bevitte a templomba és egy éven keresztül a templomban volt, amíg az egyházközség egy fülkét készítetett a szobornak műkőből, melyet üveglappal zártak le. 2003-ban a szobor "könnyezni" kezdett. Az olajos könny Mária arcán maradt.

1. világháborús emlékmű (Jánoshida)

A Fő téren áll a Nagy Háború helyi hőseinek emléket állító emlékmű. A rohamsisakos katona alakja, hátterében a hármas halmon álló kettős kereszttel Zsákodi Csiszér János (1883-1953) alkotása, melyet 1925. szeptember 20-án avatott fel Czettler Jenő nemzetgyűlési képviselő. A szobor műkő talapzatán a jánoshidai hősi halottak neve olvasható.

Tartalomátvétel