Jánoshida

Keresztelő Szent János-szobor (Jánoshida)

A Zagyva-hidat a 2. világháborúig egy Nepomuki Szent János-szobor vigyázta. A szobor helyén egy nyárfa állt, melyet 1999-ben vágtak ki. A millenniumi ünnepségsorozat keretében leplezték le a faragott szobrot 2000 nyarán a Zagyva-híd lábánál.

Nepomuki Szent János-szobor (Jánoshida)

Jól tagolt barokk talapzaton álló műemlék jellegű barokk szobor felállítása a 18. század közepére datálható. Eredetileg a Zagyva-híd mellett állt. 1948-ban helyezték át a római katolikus templom kertjébe. Az ismeretlen alkotó a szentet feszülettel a kezében ábrázolja, lábainál angyalok.

Premontrei rendház (Jánoshida)

A premontrei prépostságot a 12. század végén alapították. A török hódoltáság idején megszűnt a prépostság működése. 1693-ban visszakapta a rend az egykori jánoshidai birtokait, amelyek a morvaországi zabdrovici prépostság kezelésébe kerültek. A zabdrovici kormányzás idején épülhetett fel a kora barokk rendház a 18. század végén. 1782-ben a türelmi rendelet következtében a rendet feloszlatták, birtokai felett a Vallásalap rendelkezett. 1802-ben a Csornai Premontrei Prépostság filiájaként visszaállították a rend fennhatóságát Jánoshidán.

Római katolikus templom (Jánoshida)

A község központjában álló római katolikus templom román stílusú oldalkápolnái a 13. századból származnak, a barokk stílusban épült új szentély és homlokzati torony 1757-re datálható.

Szovjet katonasírok (Jászberény)

Az 1944. novemberi harcok során elesett szovjet katonákat ideiglenesen a huszárszobor két oldalán lévő parkban temették el. Sírjaikat piros fejfák jelölték.

Tartalomátvétel