Jánoshida

Dósa (1660)

(uzapaniti)
Nagy Iván munkájában részletesen tárgyalt székely eredetű család. Itt a XVII. század második felében csupán Tamás fia Adám szerepelt. Gyöngyöshalászon volt egy nemesi kúriája, de ezt átadta az 1665. évben felszabaditott Molnár másk. Jánoshiday Jakab és Gergely nevű jobbágyainak.
 (1660. év 41. jkl. 1742. év pp. 233. sz.)

Forrás:

Orosz Ernő: Heves és a volt Külső-Szolnok egyesült vármegyék nemes családjai. Eger, 1906.

Barna Rudolf

cipész m. * 1908. Jánoshida. Szolnokon szabadult fel, itt volt segéd, 1931 óta önálló. 1925-ben mint tanonc, 1927-ben mint segéd ezüst oklevelet kapott. Az Ipartestület tagja. - Felesége: Bata Mária, leánya: Mária.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Deutsch István

vendéglős és fűszerkereskedő * 1886. Jánoshida. Atyja üzletében tanult, 1924 óta vezeti azt önállóan. - A 68. gy. és 29. h. gy. e.-ben harcolt a román és olasz fronton. A Keresk. társ. tagja. - Felesége: Hirsch Julia, gyermekei: Magda, Borbála (Löbl Ferencné).

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Lusztig Ármin

divatárukeresk. * 1898. Jánoshida. Bpesten tanult, ott volt segéd, 1921 óta önálló. A Keresk. társ. tagja. - Felesége: Grünbaum Piroska, fia: György.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Nagy Márton

ny. rk. el. isk. tanító * 1862. Kőtelek. Régi jász család sarja. Oklevelét 1883-ban Egerben szerezte, tanított Jánoshidán, Pélen, Viszneken, Pusztakürtön, Újszászon; utolsó állomáshelye Szolnok volt, 1923-ban vonult nyugalomba. Az Ipartestületi bank könyvelője, az Ipartestületi betegsegélyző egylet pénztárosa, az Orsz. és a Várm. tanító egyesület tagja. Több verses kötete jelent meg, a Gárdonyi Géza irodalmi társaságtól díszoklevelet kapott. - Felesége: Nagy Etelka, gyermekei: Emilia (Horváth Ferencné), László (dr. tb. főszolgabíró, vm. főjegyző), Lajos (vitéz, várm.

Tartalomátvétel