Jánoshida

Junák Medárd

kath. kántortanító * 1910. Miskolc. Oklevelét 1931-ben Egerben szerezte. 1931-től Jánoshidán tanított, 1932 óta Mesterszálláson kántortanító. A Kath. kör tagja, az Ifjúsági egyesület, a Szívgárda csoportvezetője, a Magyar ifjak rk. csoportjának elnöke, az egri 760 sz. cserkészcsapat s. tisztje, a jászapáti "Jössze" sportegylet tagja.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Czettler Jenő (1879-1953)

dr. egyet. tanár, a képviselőház alelnöke. * 1879. Jászárokszállás. Középiskoláit Jászberényben, egyetemi tanulmányait Bpesten és Berlinben végezte. Doktorátust 1901-ben Bpesten tett. A földművelésügyi minisztérium közgazdasági osztályán működött és több törvényjavaslat előkészítésében vett részt. 1905-től az Állatorvosi főiskolán közgazdasági és szociálpolitikai előadásokat tartott. 1908-ban Németországban, Dániában és Svédországban állami megbízásból tanulmányokat tett.

Babusa Alajos

főmolnár * 1897. Jászberény. 1914-ben szabadult fel, segéd volt Jászberényben, Jászjákóhalmán, főmolnár Jánoshidán, Hevesen, 1929 óta a Góbor Albin-féle malom főmolnára. - A 69. gy. e. kötelékében harcolt olasz fronton, megsebesült. 3 bronz vit. érem, K. cs. k. tulajd. - Az Iparosok és kereskedők köre, a Reviziós liga tagja. - Felesége: Gugi Rozála.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Vitéz Istvánné

özv. m. kir. postamester * 1873. Újszász. U. itt volt gyakornok. 1916 óta vezeti a jánoshidai postát. A Stefánia szöv. elnöke. Gyermekei: Mihály, István, Ilona, Matild, Margit, Anna és Etelka.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Túróczy M. János

fűszer- és vegyeskeresk. * 1878. Jánoshida. 1910 óta 10 hold földjén önállóan gazdálkodik; üzletét 1918-ban alapította. - A 29. h. gy. e. kötelékében harcolt a szerb és román fronton, fogságba esett. Bronz vit. érem, K. cs. k. tulajd. - A 48-as kör tagja. - Felesége: Varga Verona, fia: János.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Tartalomátvétel