Jánoshida

Töröcsik Mária

rk. el. isk. tanító * 1898. Jászkarajenő. Oklevelét 1918-ban Szabadkán szerezte. 1919-től helyettes volt Jászalsószentgyörgyön, 1920 óta Jánoshidán r. tanító.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Tóth Mihály

ny. h. th. * 1890. Jánoshida. Katonai szolgálatát 1911-ben kezdte a szolnoki 68. gy. e.-ben, harcolt a szerb és orosz fronton, fogságba esett, 1921-től a bpesti I. h. gy. e.-nél szolgált, 1934-ben vonult nyugalomba. I. o. ez., bronz vit., háb. eml. érem, K. cs. k. tulajd. - Felesége: Varga Borbála, gyermekei: Borbála, Sándor, Rozália és Teréz.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Tóth Ferenc (1881-?)

könyvelő * 1881. Jánoshida. Szabó ipart tanult, 1894-ben szabadult fel, segéd volt Bpesten, 1903-tól önálló Jánoshidán, 1910 óta a Hitelszövetkezet könyvelője. - A 13. husz. e. kötelékében harcolt az orosz fronton. II. o. ez., bronz vit. érem, K. cs. k. tulajd. Az Iparoskör alelnöke, az Olv. népkör tagja. - Felesége: Töröcsik Julianna, gyermekei: Ferenc, Mária, Imre és Béla.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Pilz Károly

ny. h. tüz. th. * 1884. Bpest. Katonai szolgálatát 1904-ben kezdte, fokozatos előléptetés után 1916-ban th. lett, 1933-ban vonult nyugalomba. Harcolt az orosz és szerb fronton, részt vett a Ludovikások ellenforradalmában. II. o. ez., bronz vit. érem, koronás ez. érdemkereszt, porosz hadi ezüst érem, K. cs. k. tulajd. - Felesége: Neidhöfer Ilona, gyermekei: Ilona, Károly és Berta.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Papp Pál

közs. pénztáros * 1894. Jánoshida. 1931 óta önállóan gazdálkodik, 1927 óta közs. pénztáros. - A 68. gy. e. kötelékében harcolt a szerb és orosz fronton, megsebesült, mint 50%-os rokkant szerelt le. - Az Olvasó népkör, az Iparos- és Kath. kör tagja, a Hitelszöv. pénztárosa.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Tartalomátvétel