Jászalsószentgyörgy

Rusvay Lajos (1901-1999)

1901. augusztus 13-án született Jászapáti. Elemei iskoláit Hevesiványon (Jászivány) végezte. Az 1912-ben szülőhelyén megalapított gimnázium egyik első diákja volt. 1920-ban tett érettségi vizsgát. A budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem hallgatójaként 1925-ben szerzett diplomát. Közigazgatási tanfolyamot 1926-ban Egerben végezte. Gyakornok és segédjegyző, majd mint községi jegyző dolgozott Jászapátiban. 1929-ben Jásztelek főjegyzője volt a 2. világháború befejezéséig. A helyi Levente egylet és a Polgári olvasókör elnökségének is tagja volt. A háborút követően internálták.

Mayer István

kereskedő * 1902. Tiszasüly. Molnármesterségben szabadult fel 1920-ban. Segéd volt Lakitelepen, Csákváron, Kecskeméten, főmolnár Jászalsószentgyörgyön és Jászfényszarun. 1933-ban nyitotta üzletét. A Tűzoltó test. tagja. -. Felesége: Urbán P. Mária, fia: Károly.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Töröcsik Mária

rk. el. isk. tanító * 1898. Jászkarajenő. Oklevelét 1918-ban Szabadkán szerezte. 1919-től helyettes volt Jászalsószentgyörgyön, 1920 óta Jánoshidán r. tanító.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Báthor Mária

áll. óvónő * Jászalsószentgyörgy. Oklevelét 1896-ban szerezte Nagyváradon. Működött Jászalsószentgyörgyön, Fegyverneken, 1902 óta Besenyszögön. A Stefánia szöv. elnöke.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Tartalomátvétel