Jászalsószentgyörgy

Bem József-szobor (Jászalsószentgyörgy)

2014. március 15-én, az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emléknapján, nemzeti ünnepünkön került sor Bem József (1794-1850) magyar honvéd tábornok szobrának felavatására Jászaslószentgyörgyön. A község lengyel testvértelepülése Tarnow Gmina, ahonnan a szabadságharc kiemelkedő személyisége, Bem apó származik. A szobrot,  amely Wojeiech Ruszel alkotása, a lengyel testvérvárosa ajándékozta Jászalsószentgyörgy lakosainak.

Rigó Gergely (1783-1857)

Jászalsószentgyörgyön született 1783. november 20-án, jómódú redemptus családban. 1800-ban, 17 évesen döntött a katonai pálya mellett, s 1806-ban már a Michael von Kienmayer lovassági tábornok nevét viselő magyar huszárezred hadnagya volt. Ezredével részt vett a napóleoni háborúk eseményeiben: 1809-ben az Aspern melletti csatában tüntette ki magát vitézségével. 1812-ben megsebesült és francia fogságba esett. Innen egy Molnár János nevű közhuszár szabadította ki. I.

1. világháborús emlékmű (Jászalsószentgyörgy)

Bozsik Pál nemzetgyűlési képviselő 1926. május 16-án avatta fel a község 1. világháborús hősi halottai előtt tisztelgő emlékművet. A műkőből készült szobor Istók János (1873-1972) szobrászművész alkotása, amely egy puskája csövére támaszkodó magyar honvédet ábrázol.

Vérkereszt (Jászalsószentgyörgy)

Jászalsószentgyörgy a Vörösmarty és az Árpád utca kereszteződésében áll egy fémkereszt. A kereszten corpus, tövében Mária-szobor. A keresztet a helybeliek nevezték el Vérkeresztnek. A kereszt talapzatán olvasható felirat: "Oh, ti kik által mentek ezen az úton, ti lássátok, van-e nagyobb szenvedés az enyémnél. Állíttatta Sípos József és neje Fülöp Katalin 1882-ben" Lukácsi Lászlóné gyűjtött történet olvasható a keresztről a Jászalsószentgyörgy krónikája című helytörténeti kiadványban.

Vízimalom (Jászalsószentgyörgy)

1825-ben épült a vízimalom a Zagyva folyón. A folyószabályozások után egy kis tó maradt az épület mellett. A napjainkban is látható ipari műemlék (Micsurin út 36.). A rendszerváltozást követően állami tulajdonból az ÁFÉSZ gondozásába került át az épület, majd 1995-ben egy magánszemély vásárolta meg. A tulajdonos azonban nem törődött az egykori malom állapotával és nem volt méltó módon hasznosítva sem. A Jászalsószentgyörgyi Községi önkormányzat 2012 tavaszán (48/2012. sz. határozat) úgy döntött, hogy bérbe veszi a helyi értéket képviselő ingatlant.

Tartalomátvétel