Jászalsószentgyörgy

Juhász József (1817-?)

Juhász József 1817-ben született Jászalsószentgyörgyön. 1837-től a 9. Miklós huszárezred katonája. Alakulata 1848 októberében csatlakozott a magyar honvédséghez. Őrmester, majd hadnagy az összeomlásig. 1848. december 17-én besorozták a 3. huszárezredbe. 1857-ben tizedesként szerelt le.

Forrás:
Besenyi Vendel: Akikre eddig nem emlékeztünk = Redemptio 13. évf. 5. sz. (2006. október) 4-6. pp.

Nepomuki Szent János-szobor (Jászalsószentgyörgy)

A Fő utcában, a Zagyva partjához közel áll az 1765-ben felállított Nepomuki Szent János-szobor. A szakrális barokk műemlék egy szépen formált íves talapzatra emelték a kezében keresztet tartó szent alakját.

Forrás:
Szolnok megye műemlékei. Szolnok, 1988.

Római katolikus templom (Jászalsószentgyörgy)

1703-ban már állt egy kis templom Jászalsószentgyörgyön, amelyet osztrák csapatok égettek fel a Rákóczi-szabadságharc alatt. Az 1710-es években újjáépítették az egyházat, amelynek Szent György volt a védőszentje. Azonban az évtizedek alatt a templom boltozata megrepedt. Az új templom 1790 és 1793 között épült barokk stílusban, melynek építője Rábel Károly volt. 1791-ben, amikor még csak a falak álltak, szentelte fel a templomot Nagy Gábor jászapáti kerületi esperes a Szentháromság tiszteletére. Az egyhajós templom tornya a főhomlokzat fölé emelkedik.

Szovjet katonasírok (Jászberény)

Az 1944. novemberi harcok során elesett szovjet katonákat ideiglenesen a huszárszobor két oldalán lévő parkban temették el. Sírjaikat piros fejfák jelölték.

Petőfi-szobor (Jászalsószentgyörgy)

A jászsági gyökerű Zilahi Zoltán (1958-) szobrászművész Petőfi Sándorról formált egész alakos szobra a főtéren. 2011-ben a „Falu­meg­újí­tás Jászal­só­szent­györ­gyön” elne­ve­zésű beru­há­zás­so­ro­zat keretében mél­tóbb kör­nye­zetbe került a Petőfi-szobor.

Jászalsószentgyörgy

Tartalomátvétel