Jászalsószentgyörgy

Bathó Sebestyén

férfiszabó m. * 1886. Jászalsószentgyörgy. Régi jász család sarja. Segéd volt Bpesten, Kolozsváron, Segesvárott, Turn-Szeverinben, 1912 óta önálló. 1928-ban a szolnoki kiállításon nagy ezüstérmet és oklevelet kapott. - A 29. h. gy. e. kötelékében harcolt az orosz fronton, 2-szer sebesült. A Kath. kör tagja, a Kath. legényegylet alapító tagja: - Felesége: Tóth Mária, fia: József.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Ádám Kálmán

mészáros- és hentes m. * 1900. Jászalsószentgyörgy. Atyja mellett gazdálkodott, majd kitanulta szakmáját, 1932 óta önálló. Az Ipartest. tanonc vizsg. biz. tagja. -Felesége: Bajzárt Teréz.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Fucsek Gyula

rakolczai ny. áll. el. isk. igazgatótanító * 1865. Szerfalva. Oklevelét 1885-ben Mármarosszigeten szerezte. Tanított Szerfalván, Deszén, Kengyelen, Jászalsószentgyörgyön, 1900-ban került Szolnokra, 1925-ben vonult nyugalomba. A bpesti kertészeti tanintézetet is elvégezte, mint baromfitenyésztő számos dicsérő okiratot, bronz és ezüst érmet kapott hazai és külföldi kiállításokon. A "Kert", a "Gyümölcskertész" és a "Jászság" c. lapokban számos szakcikke jelent meg. - Felesége: Varga Terézia, gyermekei: Gyula (h. szds), Terézia, József (okl. gazdász), Valéria (polg. isk.

Kalmár Mór

varrógép- és kerékpárkeresk. * 1877. Jászalsószentgyörgy. Segéd volt Zomborban, Kassán, Esztergomban, Bezdánban, Karcagon, Monoron, Alberti-Irsán és szülőhelyén, 1904 óta önálló. Raktáron tart Csepel-, Puch-, Steyer kerékpárokat, Pfaff-, Gritzner-, Csepel- és Veritas varrógépeket. - A 4. vonat osztagban harcolt az orosz fronton. Koronás vas és ez. érdemkereszt, háb. eml. érem tulajd. - A Keresk. társ. vál. tagja. - Felesége: Schwartz Jolán, fia: György (dr. ügyvéd), mostoha leánya: Kozma Borbála.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene.

Várady József

áll. isk. tanító * 1880. Szamosújvár. Oklevelét 1900-ban Kolozsváron szerezte. Tanító volt Jászalsószentgyörgyön, Jászszentandráson, Tiszaszentimrén, 1908 óta van Mezőtúron. 5 hold földje van. A Polgári olvasókör jegyzője. - Felesége: Kecskés Mária, gyermekei: Mária (orvos), Béla (végzett jogász) és József.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Tartalomátvétel