Jászalsószentgyörgy

Majzik

(tarcsai)
Törzsökös hevesi birtokos nemes család. III. Ferdinandtól 1639. évi augusztus 18-án Majzik András, neje Krisztina, fiai György és Mihály, György neje Ilona s gyermekeik Miklós és Erzsébet nyertek nemességet a következő czímerrel: Kék pajzsban zöld alapon vörös ruhás, sárga csizmás, fekete kalpagos férfi jobbjában kardot, baljában levágott vérző törökfőt tart; a nyilt sisak koronája felett vértezett, jobbjában kardot, baljában levágott vérző törökfőt tartó harczos; takarók: arany-kék, ezüst-vörös.
A nemeslevelet a vármegye 1640.

Lőkös

A gömörmegyei Bikkszögön már a XVI. században birtokos volt, de átszármazott Borsodba is.
Megyénkben Gömörmegye bizonyitványai alapján igazoltattak: 1739. évben Márton fia Gáspár fia Ferencz gyöngyösi (1739. év 162. sz.); 1768. évben János fia Mihály zádorfalvi származású tiszaigari (1768. év 219. sz. 360. jkl.); 1796. évben Gergely fia József jászalsószentgyörgyi lakosok; 1824. évben ezen József fia István (1802.) gyöngyösi lakos.
(1824. év 795. sz. 955.

Bathó Sebestyén

férfiszabó m. * 1886. Jászalsószentgyörgy. Régi jász család sarja. Segéd volt Bpesten, Kolozsváron, Segesvárott, Turn-Szeverinben, 1912 óta önálló. 1928-ban a szolnoki kiállításon nagy ezüstérmet és oklevelet kapott. - A 29. h. gy. e. kötelékében harcolt az orosz fronton, 2-szer sebesült. A Kath. kör tagja, a Kath. legényegylet alapító tagja: - Felesége: Tóth Mária, fia: József.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Ádám Kálmán

mészáros- és hentes m. * 1900. Jászalsószentgyörgy. Atyja mellett gazdálkodott, majd kitanulta szakmáját, 1932 óta önálló. Az Ipartest. tanonc vizsg. biz. tagja. -Felesége: Bajzárt Teréz.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Fucsek Gyula

rakolczai ny. áll. el. isk. igazgatótanító * 1865. Szerfalva. Oklevelét 1885-ben Mármarosszigeten szerezte. Tanított Szerfalván, Deszén, Kengyelen, Jászalsószentgyörgyön, 1900-ban került Szolnokra, 1925-ben vonult nyugalomba. A bpesti kertészeti tanintézetet is elvégezte, mint baromfitenyésztő számos dicsérő okiratot, bronz és ezüst érmet kapott hazai és külföldi kiállításokon. A "Kert", a "Gyümölcskertész" és a "Jászság" c. lapokban számos szakcikke jelent meg. - Felesége: Varga Terézia, gyermekei: Gyula (h. szds), Terézia, József (okl. gazdász), Valéria (polg. isk.

Tartalomátvétel