Jászalsószentgyörgy

Kalmár Mór

varrógép- és kerékpárkeresk. * 1877. Jászalsószentgyörgy. Segéd volt Zomborban, Kassán, Esztergomban, Bezdánban, Karcagon, Monoron, Alberti-Irsán és szülőhelyén, 1904 óta önálló. Raktáron tart Csepel-, Puch-, Steyer kerékpárokat, Pfaff-, Gritzner-, Csepel- és Veritas varrógépeket. - A 4. vonat osztagban harcolt az orosz fronton. Koronás vas és ez. érdemkereszt, háb. eml. érem tulajd. - A Keresk. társ. vál. tagja. - Felesége: Schwartz Jolán, fia: György (dr. ügyvéd), mostoha leánya: Kozma Borbála.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene.

Várady József

áll. isk. tanító * 1880. Szamosújvár. Oklevelét 1900-ban Kolozsváron szerezte. Tanító volt Jászalsószentgyörgyön, Jászszentandráson, Tiszaszentimrén, 1908 óta van Mezőtúron. 5 hold földje van. A Polgári olvasókör jegyzője. - Felesége: Kecskés Mária, gyermekei: Mária (orvos), Béla (végzett jogász) és József.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Sopronyi Adorján (1882-1922)

el. isk. tanító özvegye, Sopronyi Paula. Férje * 1882. Jászalsószentgyörgy. Oklevelét Egerben szerezte, tanított Jászalsószentgyörgyön, Jászkiséren, 1904-ben került Szolnokra a Constantin iskolához, megh. 1922-ben. - A világháború alatt az orosz fronton harcolt, megsebesült. A Milleniumi, az Iparos és a Lant dalkörök karnagya, a polg. leányiskola énektanítója volt. - Leánya: Paula (Horváth Istvánné).

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Osztraticzky Endre

csizmadia m. 1893. Jászalsószentgyörgy. 1909-ben szabadult fel, segéd Nagykőrösön, Kecskeméten, Cegléden volt. 1920 óta önálló. - A 11. és 32. tűz. e. kötelékében harcolt az orosz és olasz fronton. Bronz vit. érem, K. cs. k. tulajd. Az Ipartest. és Iparoskör tagja. - Felesége: Pelle Anna.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Kürthy Béla

fűszer- és vegyes keresk. * 1892. Jászladány. Az asztalos iparban 1912-ben szabadult fel, segéd Bpesten, Jászapátiban, Tápiószelén, Jászalsószentgyörgyön volt, 1917-ben önálló lett, fűszerüzletét 1921-ben nyitotta. - A 29. h. gy. e. kötelékében harcolt az orosz fronton, megsebesült. - Az Ipartest. pártoló, a Keresk. egy., Kisgazdakör, Kath. népszövetség, Stefánia szöv. tagja. - Felesége: Halla Mária, gyermekei: Erzsébet, Mária, Béla és János.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Tartalomátvétel