Jászalsószentgyörgy

Weiner Kornél

ü. v. molnár * 1899. Jászalsószentgyörgy. Atyja mellett gazdálkodott, 1925 óta apósa, Grósz Ármin gőzmalmában ü. v. molnár. A 18. hegyi tüz. e. kötelékében harcolt olasz fronton, bronz vit. érem, K. cs. k. tulajd. - Felesége: Grósz Rozália, gyermekei: Klára és Zoltán.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Vigh P. Lajos

vendéglős * 1877. Jászalsószentgyörgy. Hentes- és mészáros ipart tanult, 1894-ben szabadult fel, segéd, Bpesten, Békéscsabán, Ókígyóson volt. 1902-től atyja üzletét vezette, 1914-ben nyitotta vendéglőjét. A Tűzoltó test. alapító tagja. - Felesége: Szilágyi Etelka.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Varga Sándor

esperes-plebános * 1871. Gyöngyöspata. A teológiát 1893-ban Egerben végezte. Lelkészkedett Kistályán, Sajógalgócon, Nagyivánban, Jászfényszarun adminisztrátor, Törökszentmiklóson hitoktató volt; 1905 óta jászalsószentgyörgyi plebános, 1910-ben lett esperes.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Vágó Gáspár

malomtulajd. * 1895. Jászapáti. Felsőipari szakiskolát végzett 1912-ben ˇKassán. 1919-ben vette át Jászapátiban atyjától 55 HP malmát, 1927-ben pedig az "Erzsébet" gőzmalmot és villanytelepet is. 42 hold saját és 138 hold bérelt földön gazdálkodik. - A 68. gy. e. kötelekében harcolt orosz és francia fronton, kétszer sebesült. - A jászapáti Gazda- és polgári kör tagja.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Ujházi László

ny. közs. nyilvántartó * 1857. Rozsnyó. Közs. irnok és végrehajtó volt Jászalsószentgyörgyön, bírósági végrehajtó Szolnokon, Miskolcon, Egerben, Ilosván, Nagyrőcén és Munkácson, 1902-től Jászalsószentgyörgyön közs. nyilvántartó volt, 1928 óta van nyugdíjban. A 48-as kör tagja. - Felesége: Mészáros Rozália, gyermekei: László és Miklós.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Tartalomátvétel