Jászalsószentgyörgy

Vágó Gáspár

malomtulajd. * 1895. Jászapáti. Felsőipari szakiskolát végzett 1912-ben ˇKassán. 1919-ben vette át Jászapátiban atyjától 55 HP malmát, 1927-ben pedig az "Erzsébet" gőzmalmot és villanytelepet is. 42 hold saját és 138 hold bérelt földön gazdálkodik. - A 68. gy. e. kötelekében harcolt orosz és francia fronton, kétszer sebesült. - A jászapáti Gazda- és polgári kör tagja.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Ujházi László

ny. közs. nyilvántartó * 1857. Rozsnyó. Közs. irnok és végrehajtó volt Jászalsószentgyörgyön, bírósági végrehajtó Szolnokon, Miskolcon, Egerben, Ilosván, Nagyrőcén és Munkácson, 1902-től Jászalsószentgyörgyön közs. nyilvántartó volt, 1928 óta van nyugdíjban. A 48-as kör tagja. - Felesége: Mészáros Rozália, gyermekei: László és Miklós.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Tóth Miklós

földbirtokos * 1858. Jászalsószentgyörgy. 1890-ben vette át 154 holdas birtokát, melyet 1910 óta József fia vezet. - Felesége: Kecskés Rozália, gyermekei: Péter (rk. plebános), Amália (Kovács Kálmánné), József (gazd. vezető), János, Imre, Rózsi (Halla Gézáné), Böske (özv. Biró Istvánné) és Ferenc.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Szűcs József

gazdálkodó * 1884. Jászalsószentgyörgy. 1912 óta gazdálkodik önállóan, a templom harangjainak megszerzése, a Kath. kör megalapítása s a székház építése körül nagy érdemei vannak. A Hangya szöv., a Kath. kör elnöke. - Felesége: Vizi Mária, gyermekei: Dezső és József (tanító).

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Székely János (1900-?)

rk. el. isk. tanító * 1900. Mezőpetri. Oklevelét Jászberényben szerezte 1922-ben. A jászberényi m. kir. adóhivatalnál volt alkalmazva, 1923 óta a jászalsószentgyörgyi rk. el. isk. tanítója, a Hangya szöv. ügyvezetője, Kath. legényegylet elnöke. - Felesége: Mikes Erzsébet, fia: László.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Tartalomátvétel