Jászapáti

Széchenyi István-dombormű (Jászapáti)

A jászapáti gimnázium fennállásának 75. évfordulója alkalmából készült el az intézet első névadójának Széchenyi Istvánnak bronz domborműve, amely Máté György szobrászművész alkotása. Mellette Bankos István kőfaragó által márványtáblába vésve a reformkori politikus gondoltai olvashatók: "Kiművelt emberfők sokasága a nemzet igazi hatalma"

Tóth-kereszt (Jászalsószentgyörgy)

Jászalsószentgyörgy és Jászapáti településeket összekötő földút mellett áll egy kőkereszt, amelyet 1907. augusztus 13-án állított Tóth T. András és Tóth T. Ambrus. A két testvér tanyája és a földje a földút két oldalán állt.

Dósa Ferenc

Dósa Ferenc 1776-ban született Jászapátiban. Vármegyei írnok volt. A testőrségnél 1795 április 16-tól 1800 április 15-ig szolgált a Jászkún kerület ajánlatára és ez idő alatt főhadnagyi rangot kapott. A gárdától 150 forint végkielégítéssel távozott. 

A Dósa család, nemessége 1755-ben kihirdetve, 1795-ben nemesi bizonyságlevelet nyert Pest vármegyében.

Forrás:

Haugh Béla (1871-1920)

Haugh Béla 1871. július 9-én született Bajnán. Esztergomban a bencés gimnáziumban érettségizett, majd a budapesti tudományegyetemen szerzett magyar-latin szakos oklevelet. A debreceni piarista, a zsolnai királyi katolikus gimnázium helyettes tanára volt, majd 1897-ben a szekszárdi állami főgimnázium tanárává nevezték ki.

1912-ben alapított jászapáti királyi katolikus főgimnázium első igazgatója volt. Jászapátiban közel 4000 régészeti és néprajzi tárgy egybegyűjtésével megalapozta a jászapáti múzeumot. 

Bőthy Lajos (1897-1971)

Bőthy Lajos 1897. április 12-én született Jászapátiban.
1922. IX. 3: egri egyhm-s pappá szent., Kisvárdán, kp., 1923: Egerben karkp. És hitokt., 1924: a Szt József internátus tanulm. felügyelője. 1925: teol-ból drált, teol. tanár és főszegyh. Hitszónok, 1934: főősztészki  jegyző.
Tartalomátvétel