Jászapáti

Vincze Gáborné Bartos Katalin (1939-2018)

Bartos Katalin 1939-ben született. Általános iskolai tanulmányait Jászladányon folytatta, majd a jászapáti gimnáziumban érettségizett 1958-ban. A Jászberényi Főiskolán tanítói, majd tanári szakon is végzett.

A jászladányi általános iskola tantestületének közel négy évtizedig volt tagja. 1959-ben tanítóként kezdte, majd az ének-zene és rajz szak elvégzése után a tanítás mellett kórust is vezetett. 1995-ben vonult nyugdíjba.

Győző Gyula (1934-2017)

Győző Gyula 1934-ben született Jászszentandráson. Polgári iskolai tanulmányait Jászárokszálláson végezte, majd a jászapáti gimnáziumban érettségizett.

Horányi Péterné Tóth Elvira (1926-1972)

Tóth Elvira statisztikus, közgazdász Jászapátin született 1926.

Simon Imre (1966-1993)

Simon Imre 1966-ban született. A jászjákóhalmi Horváth Péter Honismereti Szakkörbe hatodikos korában lépett be.  Gimnazistaként publikált a Búvár című szaklapban a Jászság élővilága a földrajzi nevek tükrében címmel.

Kaposvár-Toponáron járt főiskolára. A fiatal természetvédő 1993-ban hunyt el, 27 éves korában.

Forrás:

Farkas Ferenc (1931-2015)

Jászapátin született 1931 novemberében. Gyermekkorát a jásziványi tanyavilágban töltötte, ott járt elemi iskolába is. A jászapáti gimnáziumba 1944 őszén íratták be, az érettségi vizsgát 1952-ben tette le. A szegedi egyetem magyar–német tanári szakán szerzett diplomát.

Orosz István (1969-2016)

Orosz István 1969. december 13-án született Jászberényben. Jászdózsán végezte általános iskolai tanulmányait, a jászberényi Lehel Vezér Gimnáziumban érettségizett. A szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán szerzett matematika-földrajz szakos diplomát, amelyet később számítástechnika szakos középiskolai tanár oklevéllel is gyarapított. A Szegedi Egyetem Holland-Magyar Közoktatásvezuető-képző Intézet közoktatás vezetői képzésében is részt vett.

Fáy István (1881-1959)

Fáy István 1881-ben Pozsonyban született, református vallású volt. Budapesten és Berlinben végzett egyetemet.
1906-ban már a tatai járás főszolgabírója, 1918-ban közélelmezési kormánybiztos, 1920-ban Kecskeméten főispán. 1922-től Csanád-Arad-Torontál megye főispánja, majd 1937-ben Debrecen és Hajdú megye, 1938-ban Pest megye főispáni tisztségét töltötte be. 1939-ben vallás és közoktatási államtitkár lett Teleki Pál kormányában.
Nagy műveltségű, széles látókörű politikus volt.

Orosz Mihály (1905-19??)

Orosz Mihály (1905. Jászdózsa – 19?)  középiskolai tanulmányait Jászapátin végezte, majd Budapesten, a Pázmány
Péter Tudományegyetem bölcsészkarán kapott diplomát. Sopronban, a főreál iskolában, mint matematika-fizika szakos tanár kezdte pályáját 1933-ban.
A Hungarista Mozgalomhoz 1938-ban csatlakozott. Főként az állástalan diplomások helyzete és szociális kérdések foglalkoztatták. Soproni állását elveszítette, a korabeli sajtóhírek szerint szélsőséges nézetei miatt. Visszatért Jászdózsára, s állítása szerint házi tanítóként működött rövid ideig.

​Kecskeméti Pethes László (1885-194?)

Kecskeméti Pethes László (1885. Jászárokszállás – 194?) tekintélyes jászárokszállási család sarja. Nagyapja Pethes József (1812–1891) is képviselte követként kerületét az országgyűlésben 1848/49-ben, majd 1861-ben és 1865-ben.

Thassy Géza (1836-1898)

Gazdag birtokos család sarja Pusztamonostoron. Tanulmányainak végeztével gazdálkodott. Jász-Nagykun-Szolnok megye három, és Pest megye egy községében voltak birtokai.

Tartalomátvétel