Jászapáti

Haugh Béla (1871-1920)

Haugh Béla 1871. július 9-én született Bajnán. Esztergomban a bencés gimnáziumban érettségizett, majd a budapesti tudományegyetemen szerzett magyar-latin szakos oklevelet. A debreceni piarista, a zsolnai királyi katolikus gimnázium helyettes tanára volt, majd 1897-ben a szekszárdi állami főgimnázium tanárává nevezték ki.

1912-ben alapított jászapáti királyi katolikus főgimnázium első igazgatója volt. Jászapátiban közel 4000 régészeti és néprajzi tárgy egybegyűjtésével megalapozta a jászapáti múzeumot. 

Bőthy Lajos (1897-1971)

Bőthy Lajos 1897. április 12-én született Jászapátiban.
1922. IX. 3: egri egyhm-s pappá szent., Kisvárdán, kp., 1923: Egerben karkp. És hitokt., 1924: a Szt József internátus tanulm. felügyelője. 1925: teol-ból drált, teol. tanár és főszegyh. Hitszónok, 1934: főősztészki  jegyző.

Bódi Anna (1898-1963)

Bódi Anna, RSCJ: szerzetesnő 1898. március 24-én született Jászapátin. Bpen 1924. XII. 4: lépett a Szent Szív Társaságba. Uo. 1928. VIII. 7: tette első, 1935. I. 2: örök fog-át. 1924: a Philippineumban  a háztartásban dolgozott, 1931: a Sophianumban ebédlős, sekrestyés és betegápoló, 1949: Grácban a növ-ek ebédlőse. 1957-től Bécsben betegeskedett.
1963. december 6-án hunyt el Bécsben.

Spitkó Lajos (1846-1914)

Spitkó Lajos 18446. november 25-én született Leibicen (Szepes megye). Tanulmányait Lőcsén és Egerben kezdte, majd Budapesten és Lipcsében folytatta egyetemi tanulmányait. 

Tanított Sátoraljaújhelyen, Aradon, majd 1884-ben a besztercebányai királyi katholikus gimnázium igazgatója lett. 1890-ben a székesfehérvári tankerület, 1904-ben pedig a budapest-vidéki tankerület főigazgatójává nevezték ki.

Forrás:

Vágó Pál-emléktábla (Jászapáti)

Vágó Pál festőművész (1853-1928) emléke előtt tisztelegve avattak márványtáblát Jászapátiban 1997. októberében. A művész egykori műtermének falán felállított emléktábla mellett emlékfa ültetéssel is emelték az ünnep fényét.

Tartalomátvétel