Jászapáti

László Péter (1946)

László Péter Győrben született 1946-ban. Iskoláit is Győrben végezte. A Jedlik Ányos Gépipari Technikumban érettségizett 1965-ben.Majd a SZIM Győri Célgépgyárba helyezkedett el, ahonnan kötelező katonai szolgálatra hívták be. Kétévi szolgálat után a Célgépgyárban szerkesztőként dolgozott, majd sikeresen felvételizett a Nehézipari Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karára, Miskolcra.

Gajdics András (1938-2009)

Gajdics András Nyírvasváriban születetett 1938. január 1-jén. Középiskolai tanulmányait az esztergomi Ferences Gimnáziumban végezte, érettségi után fizikai munkásként helyezkedett el a Borsodi Hőerőmű Vállalatnál. Négy év múlva a mezőtúri Felsőfokú Mezőgazdasági Gépészeti Technikumban folytatta tanulmányait, ezt 1962-ben fejezte be.
 
Különféle ipari és mezőgazdasági üzemekben dolgozott 1964-ig.

Zsoldos János (1942-2008)

1942-ben született Pécsett született. Édesapja is pedagógus volt, előbb kántortanítóként dolgozott, később igazgató lett a gyódi általános iskolában. A középiskolai tanulmányait pécsi Széchenyi Gimnáziumban végezte, majd Szegeden a József Attila Tudományegyetemen szerzett diplomát.

Pethes Sándorné (1931-2010)

Jászkiséren született 1931. szeptember 27-én. Édesapja pékmester volt, édesanyja háztartásbeli. Az elemi iskolai éveket szülőhelyén töltötte, majd polgári leányiskolába járt Jászapátin. A középiskolát Budapesten, a Huba utcai Pedagógiai Gimnáziumban végezte. 1950-ben érettségizett, s még abban az évben felvették a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem biológia-kémia szakára, az első évfolyam sikeres abszolválása után átiratkozott Budapestre, így középiskolai tanári diplomáját az Eötvös Loránd Tudományegyetem állította ki 1954-ben.

Borbás László (1935-1994)

Borbás László 1935-ben született Jászapátin. Az általános és középiskoláit is itt végezte. 1954-ben
érettségizett, majd a Budapesti Műszaki egyetemre felvételizett vegyészmérnöki karra, de nem vették fel. Így a Kőbányai Gyógyszergyárba ment dolgozni, és egy év alatt gyógyszergyártó szakmunkásvizsgát tett. Bekapcsolódott az ifjúsági brigádok munkájába. Az exportra dolgozó ifjúsági brigádok versenyében az országos 2. helyet érték el, s igen fiatalon megkapta a „kiváló dolgozó" oklevelet is.
Tartalomátvétel