Jászapáti

Ádám Jánosné Tajti Terézia (1903-1976)

Jászapáti, Gyászjelentések

(Gyászjelentés - Verseghy Ferenc Könyvtár Aprónyomtatvány-tára)

Szénássy Barna (1913-1995)

Dr. Szénássy Barna (1913-1995) 1943-ban került Ungvárról a jászapáti gimnáziumba. Az iskola nagy tudású, kiválóan képzett tanára volt, aki 5 év után került Debrecenbe. 14 évnyi középiskolai tanári gyakorlat után pedig a KLTE-lett tanársegéd, adjunktus, docens, egyetemi tanár.

Forrás:
Kántorné Varga Tünde: Tudós matematika- és fizikatanárok Szolnok megye középiskoláiban. In: Zounuk, 1. Szolnok, 1986. pp. 361-396.

Popper István (1848-1938)

Popper István mérnök, a Magyar Aszfalt Rt. megalapítója, számos ármentesítő munkálatot vezetett, valamint sok vicinális vasútvonal épített. Ilyen volt az Újszász-Jászapáti hévvasút megépítése is.

Forrás:
A Magyar Társadalom Lexikonja. Budapest, 1931.

Szlávik Dezső (1887-19??)

Szlávik Dezső 1887. június 14-én született Jászapátiban. A budapesti siketnéma intézet növendéke volt, majd az iparművészeti iskola rézmetszési osztályán folytatta tanulmányait. Később Vágó Pál (1853-1928) növendéke lett. Tanulmányai bejezése után a Műcsarnok és a Nemzeti Szalon tárlatai, valamint a különböző vidéki kiállítások alkalmával is találkozhatott a nagyközönség az alkotásaival.

Legkedvesebb témája a csendélet volt, de festett genreképeket és kompozíciókat is.

Forrás:

Laczkó Béla (1928-2011)

Laczkó Béla 1928. január 31-én született Mezőhegyesen. 1951-ben szentelték pappá. Az 1950-es évek végén három évig Jászapátin volt káplán. 1961-ben helyezték Törökszentmiklósra. 1966 és 1970 között Kisújszálláson volt plébános. 1970-ben, már mint esperes, szolgálta újra Törökszentmiklós esperes kerületét. 1977-ben címzetes prépost lett.
A városért tett szolgálataiért 1996-ban Pro Urbe Törökszentmiklós-díjat kapott.
2004-ben vonult nyugdíjba. 2011. május 7-én Törökszentmiklóson került sor gyémántmiséjére. Nyugdíjazása után gimnáziumi évei színhelyére, Pestszentlőrincre költözött.

Tartalomátvétel