Jászapáti

Hild Viktor (1855-1929)

Kecskeméten született 1855. november 28-án Hild Károly 1848-as őrnagy gyermekeként, Hild József építész unokájaként. A gimnáziumot a pesti piaristáknál végezte, majd a pesti tudományegyetem jog- és államtudományi karán folytatott tanulmányokat. Ezt azonban apja halála után abbahagyta, s katonai pályára készült. 1880-ban kilépett a hadseregből, s civilként érkezett Jászárokszállásra, az anyai házba. Itt találkozott Pongrácz Erzsébet tanítónővel, akivel 1881-ben házasságot kötött. Hamarosan Kolozsvárra költöztek.

Molnár István (1924-2011)

Molnár István 1924. december 20-án született Jászteleken. Elemi iskoláit a jászteleki Fügedhalmi tanyai iskolában végezte. Jászberényben járt polgári iskolába. Az Állami Tanítóképző Intézetben végzett 1945-ben.

Jászapátiban kezdett tanítani. 1950-ben megnősült és Jászszentandrásra költözött. A jászszentandrási iskolának 1957-től 1986-ig igazgatója is volt.

Ádám Jánosné Tajti Terézia (1903-1976)

Jászapáti, Gyászjelentések

(Gyászjelentés - Verseghy Ferenc Könyvtár Aprónyomtatvány-tára)

Szénássy Barna (1913-1995)

Dr. Szénássy Barna (1913-1995) 1943-ban került Ungvárról a jászapáti gimnáziumba. Az iskola nagy tudású, kiválóan képzett tanára volt, aki 5 év után került Debrecenbe. 14 évnyi középiskolai tanári gyakorlat után pedig a KLTE-lett tanársegéd, adjunktus, docens, egyetemi tanár.

Forrás:
Kántorné Varga Tünde: Tudós matematika- és fizikatanárok Szolnok megye középiskoláiban. In: Zounuk, 1. Szolnok, 1986. pp. 361-396.

Popper István (1848-1938)

Popper István mérnök, a Magyar Aszfalt Rt. megalapítója, számos ármentesítő munkálatot vezetett, valamint sok vicinális vasútvonal épített. Ilyen volt az Újszász-Jászapáti hévvasút megépítése is.

Forrás:
A Magyar Társadalom Lexikonja. Budapest, 1931.

Tartalomátvétel