Jászárokszállás

Torba Balázs

1893-ban született. Születési helye ismeretlen. Földművesként dolgozott, Jászárokszálláson lakott. - A proletárdiktatúra idején, Jászárokszálláson 1919. április 6. és 7. közötti éjjelen Gráber Károly, Bajánov Alexander és Szorsztkin Iván vörösőrök ellen állítólag elkövetett szándékos emberölés bűntettének kísérlete miatt, Bobák Imre és tíz társa ellen április 7-én, a cselekmény elkövetését alig pár órával követő időben megtartott főtárgyaláson, dr. Márton Ferenc vádbiztos vádat emelt.

Gedei László

Jászárokszálláson született 1891-ben. Napszámosként dolgozott a kommün kikiáltása előtt. A proletárdiktatúra idején, Jászárokszálláson, 1919. évi március 22. és 23. közötti éjjel özv. Pethes Ferencné és állítólag még több ember sérelmére elkövetett rablás büntette, illetve szeszesital tiltott élvezetének bűncselekménye miatt, Gedei László és 16 társa ellen vádat emeltek. A Szolnoki Forradalmi Törvényszék 1919. április 4-én Gedei Lászlót halálra ítélte és az ítélet végrehajtása végett dr.

Pethes András (1736-?)

Kechkeméthi Pethes András 1736-ban született Jászárokszálláson. A család nemessége 1838-ban lett kihirdetve Pest vármegyében.

Nagy István (1748-?)

Nagy István 1748-ban született Árokszálláson. Gránátos őrmester volt a 33. (Esterházy Miklós) gyalogezredben. A testőrségnél 1768 december 8-tól 1770 június 30-ig szolgált a Jászkún kerület ajánlatára, honnan alhadnagyi rangban a 40. (Colloredo Károly) gyalogezredhez osztatott be. Azonban még a bevonulása előtt június 25-én kiadott újabb rendelkezés értelmében a 2. (Ferdinánd) gyalogezredhez helyeztetett és ez alkalommal 150 forint felszerelési átalányt kapott. Testőrsége alatt 1769-ben beosztva az Amália fhgnő kíséretére kirendelt pármai testőrkülönítménybe.

Bíró Márton (1696-1762)

Padányi Bíró Márton 1696. április 15-én született Padányban. Szülei Bíró Márton és Hagymássi Katalin. Apja halála után édesanyja Jászárokszállásra küldte. Középiskoláit egy jezsuita kollégiumban kezdte, majd a nyitrai piaristáknál fejezte be. A veszprémi egyházmegye kispapjaként 1720-ban a nagyszombati Collegium Rubrorumba került. Tanulmányai bejefezése után plébános lett. 1729-ben veszprémi kanonokká és felsőörsi préposttá nevezték ki. 1733-ban főesperes, 1736-ban éneklőkanonok, 1740-ben nagyprépost lett. 1745-ben szentelték püspökké.

Tartalomátvétel