Jászberény

Wandrák Anna

1904-ben született Wabdrák Anna Jászberényben. Közel 60 évesen, 1962-ben lett a pusztamonostori Községi Könyvtár tiszteletdíjas vezetője. 1964-ben Miniszteri Dicsérő Oklevéllel ismerték el szakmai tevékenységét.

Móra Sándor (1935-1970)

1935-ben született. 1957. augusztus elejétől dolgozott a jászberényi Járási Könyvtárban. Könyvtárigazgatóként 1964-ben Miniszteri Dicsérő Oklevéllel ismerték el szakmai munkáját. Nagy szerepet vállalt abban, hogy a városházán működő könyvtár önálló épületbe kerülhessen. Az egykori zsinagógából átalakított új épület 1970-ben való átadását azonban már nem érhette meg.

Nemes Andrásné

1935-ben született Jászberényben. 1954-től a helyi Járási Könyvtár munkatársa volt. Gyermekkönyvtárosként 1959-ben Miniszteri Dicséretben részesült, 1976-ban a "Szocialista Kulturáért" díjjal és 1983-ban "Kiváló Úttörővezető" kitüntetéssel jutalmazták szakmai tevékenységét.

Pápayné Kemenczey Judit (1936-2011)

Kemenczey Judit 1936. március 2-án született Szolnokon. 1955 és 1992 dolgozott a Verseghy Ferenc Megyei Köyvtárban.

Sebestyén Lászlóné

1931-ben született Jászberényben. 1980-ban lett a Városi Könyvtár munkatársa takarítói beosztásban. 1984-ben Miniszteri Dicséretben részesült.

Tartalomátvétel