Jászberény

Baráth József

földbirtokos * 1885. Jászberény. Földmives iskolát végzett, 1913 óta vezeti 93 holdas öröklött birtokát. - Harcolt a szerb, orosz és olasz fronton, megsebesült. Bronz vit. érem tulajd. - Felesége: Bollók Mária, gyermekei: Pál és Rozália.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Baráth Ferenc

földbirtokos * 1858. Jászberény. 76 holdas öröklött és szerzett birtokán belterjes gazdálkodást folytat. Közs. képv. test. tag. - Felesége: Nagy Verona, gyermekei: Péter, János és Rózsi. Árpád és Ferenc fiai hősi halált haltak.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Zsidey István (1872-?)

kerékgyártó m. * 1872. Jászdózsa. Segéd volt Gyöngyösön, Kecskeméten, Cegléden és Jászberényben, 1897 óta önálló. A 29. népf. gy. e. kötelékében a román fronton harcolt, megsebesült, a K. cs. k. tulajd. A Gazda- és Iparoskör tagja. - Gyermekei: Mária; Erzsébet, Anna, Rozália és István.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Révfy Lajos

ny. igazgató-tanító * 1871. Újpest. Középiskoláit Jászberényben, a tanítóképzőt Egerben végezte. Két évig Apcon működött, 33 évig Jászdózsán; 35 évi működés után miniszteri elismeréssel nyugdíjba ment. Az Iparoskör és a Kath. munkáskör jegyzője, a Kath. dalegyesület vezetője. A Faluszövetség által nagy ezüst éremmel kitüntetett "Jászdózsa község monográfiája" című, művecskéje kéziratban van meg.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Kiss Balázs

plebános * 1875. Jászdózsa. Az egri teológiát végezte 1899-ben; rövid káplánkodás után 1900-ban Tiszapolgáron ideigl. lelkész, majd Pásztón, 1901-től ismét Tiszapolgáron, 1906-tól Jászladányban hitoktató. 1908-tól Kunszentmártonban, Poroszlón, Horton majd Balmazujvároson administrátor. 1912-től Jászberényben hitoktató, 1914-től Jászszentandráson plebános; itt tartotta ezüstmiséjét. 1927 óta jászdózsai plebános. - A Kath. kör, a Kath. munkáskör, a Hangya szöv., a Vörös kereszt egy., a Dalegy., az Iskolaszék elnöke, a Levente egy. és Úri Kaszinó díszelnöke, vm. thb.

Tartalomátvétel