Jászberény

Kertész László

gabonakeresk. * 1899. Szentes. A mezőtúri ref. főgimnáziumot végezte 1916-ban, könyvelő, főkönyvelő volt Karcagon, Mezőtúron és Jászberényben; itt 1928-tól, Jászárokszálláson 1933 óta önálló. - A 26. vadász zlalj kötelékében harcolt az olasz fronton. - Felesége: Hulpert Mária.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Faragó Lajos

pék m. * 1906. Jászárokszállás. 1927-ben szabadult fel, segéd volt Bpesten, Vámosgyörkön, Salgótarjánban, Jászberényben, Székesfehérváron, Gyöngyösön és Nyíregyházán; 1930 óta önálló. Az Ipartest., Dalárda, Kath. legényegyl., Sütőmesterek központjának tagja.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Gecse Árpád (1900-1999)

festőművész * 1900. Alattyán. A bpesti képzőműv főiskolát 1924-ben végezte. Művészi tudását 1925-ben Velencében Vicenzo de Stefani mester mellett fejlesztette tovább. Dolgozott a szolnoki művésztelepen, a Műcsarnok és Nemz. Szalon kiállításain állandóan részt vesz. "Puszta" c. képét a Székesfőv., a "Krisztus és a naimi ifjú" c. és "Jásztanya" c. képét a jászberényi múzeum vette meg. Megfestette József nádor, dr. Almásy László, Czettler Jenő, Darányi Ignác, Wolf Károly portréját. A Magy. műv. orsz. egy, a független művészek egy., a Kupeczky műv. társ. tagja.

Buday Andor (1879-1961)

közs. főjző * 1879. Jászdózsa. A közig. tanf. Debrecenben végezte. Sjző volt Jászdózsán, Boldogon, Gyömrőn, 12 évig a. ü. jző Jánoshidán, 1917 óta Alattyánban főjző. 1914-ben svábhegyi erődítésnél szolgált, 1915-ben leszerelt. Az Önk. tüzoltó test., a PLE, a Rk. egyh. tanács elnöke, az Olv. kör örökös díszelnöke.

Felesége: 'Gumberth Mária. Gyermekei: Mária (Tóth Árpádné), Klára és Gabriella.

1961. szeptember 7-én hunyt el. A jászberényi Fehértói temetőben helyezték örök nyugalomba.

Németh Sándor

gazdálkodó * 1886. Vezseny. Nagykőrösön középiskolát, Jászberényben gazdasági iskolát végzett, 142 holdon gazdálkodik, 1915-ben bevonult s 1917-ben szerelt le. A vm. thb. s a közs. képv. test. tagja. - Felesége: Józsa Ilona, gyermekei: Sándor és István.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Tartalomátvétel