Jászberény

Bátor Gáspár (1898-1958)

Bátor Gáspár plébános 1898. január 6-án született Jászberényben. 1921. II. 6-én pappá szentelték.  Füzedabonyban káplán, majd 1926-tól Diósgyőrvasgyárban, Mezőkövesden hitoktató, 1927-től Egerben hitoktató és  a Szentt József internátus elöljárója.

Barta Irén Madeleine (1892-1962)

Barta Irén Madeleine apáca 1892-ben születee Budapesten. 1915. X. 2-én Budapesten a Nemzeti Zenedében ének és zenetanári képesítést szerzett. Törökbálinton 1924. I. 10-én lépett az-ágoston kanonisszák rendjébe. 1926. V. 24-én első, majd 1929. V. 24-én örök fogadalmát tette.

Barnig Stefánia Pelágia (1887-1969)

 

Barczi Margit (1911-1994)

Barczi Margit  szerzetesnő 1911-ben született Csongrádon.  A polgáti iskola 2 osztályát végezte. 1928. IX 1-jén Mezőkövesden lépett be a Jézus szíve Népleányai Társaságba. 1930. X. 12-én első, majd 1948. VIII. 15-én örök esküjét tette. Otthonlakó volt. A matyó hímzés volt a munkaterülete. Miseruhákat és a háziiparban külföldre is hímzett.

Baráth Sándor Benedek (1900-1989)

Baráth Sándor Benedek misszionárius 1900. május 29-én született Jászberényben. Baráth M. Osszia testvére. 1927. III. 24-én lépett a kapisztránus  rendbe. A noviciátust  1928. VIII 28-án kezdte. Fogadalmat 1932. IX. 1-jén tett már Kínában. Első állomása Fukiacung, ahol- Gunszt Ede testvérrel az árvaházat gondozták. A nyelvet Jungcsoufuban tanulta, s közben a kertet gondozta és a konyhában segédkezett.

Tartalomátvétel