Jászboldogháza

Csíkosi emlékhely (Jászboldogháza)

2014. október 4-én szentelték fel azt az emlékhelyet az egykori Csíkos tanyavilágban álló templom és iskola helyén Jászboldogháza határában. Menyhárt Károly, az Aranykalász Szövetkezet elnöke bocsátotta a kezdeményező BOLDOGBT Egyesület rendelkezésére azt a területet, ahol egy emlékművet és egy feszületet helyeztek el, amely Túróczi József zagyvarékasi kőfaragó és Darók Sándor munkája.

Darók Sándor

Darók Sándor jászboldogházi vállalkozó és önkormányzati képviselő (FIDESZ-KDNP), a Szociális- és Egészségügyi bizottság tagja volt. 2014-ben hunyt el.

Forrás:

Búcsúzunk = Boldogházi Hírek 15. évf. 5. sz. (2014. november) p. 6.

Ferences vértanúk emléktáblája (Jászboldogháza)

2014. augusztus 30-án, a Jászboldogházáról Elszármazottak Baráti Társasága éves találkozója alkalmából, avatták fel a jászboldogházi rómia katolikus templom falán a hét mártír sorsú ferences pap emléktábláját.

A kommunizmus alatt ártatlanul kivégzett szerzetesek: Hajnal Zénó, Károlyi Bernát, Kiss Szaléz, Kriszten Raffael, Körösztös Krizosztom, Kovács Kristóf, Lukács Pelbárt közül négyen Jászberényhez kötődnek, Szaléz és Pelbárt atya pedig Jászbologházán szolgált.

Forrás:

Redemptio emlékmű (Jászboldogháza)

2006. június 30-án adták át Jászboldogháza redempciós emlékművét abból az alkalomból, hogy a település adott otthon a XII. Jász Világtalálkozó rendezvényeinek abban az esztendőben. Az emlékművet Gerhát Károly terve alapján Törőcsik Béla kőfaragó készítette el.
A címerpajzs közepén Jászboldogháza címere. Az emlékmű hátoldalán pedig a földváltó ősök családneve felett a következő felirat olvasható: "Boldogháza földje ősi redemptusi föld. Boldogháza földje számunkra a szeretett szülőföldet is jelenti. Elődeink fizettek ezért vérrel, fizettek ezért pénzzel. Sőt pénzzel kétszer is.

Trianoni emlékmű (Jászboldogháza)

A trianoni békediktátum tragédiájára emlékezve Jászboldogházán 2003-ban állítottak emlékművet. A harangláb Nagy János asztalos munkája, amely egy viharban megrongálódott. 2013 nyarán a Faluvédő és Szépítő Egyesület helyreállította az emlékművet.

Forrás:
A Faluszépítők képes hírei = Boldogházi Hírek 14. évf. 6. sz. (2013. december) p. 10.

Tartalomátvétel