Jászboldogháza

Ferences vértanúk emléktáblája (Jászboldogháza)

2014. augusztus 30-án, a Jászboldogházáról Elszármazottak Baráti Társasága éves találkozója alkalmából, avatták fel a jászboldogházi rómia katolikus templom falán a hét mártír sorsú ferences pap emléktábláját.

A kommunizmus alatt ártatlanul kivégzett szerzetesek: Hajnal Zénó, Károlyi Bernát, Kiss Szaléz, Kriszten Raffael, Körösztös Krizosztom, Kovács Kristóf, Lukács Pelbárt közül négyen Jászberényhez kötődnek, Szaléz és Pelbárt atya pedig Jászbologházán szolgált.

Forrás:

Redemptio emlékmű (Jászboldogháza)

2006. június 30-án adták át Jászboldogháza redempciós emlékművét abból az alkalomból, hogy a település adott otthon a XII. Jász Világtalálkozó rendezvényeinek abban az esztendőben. Az emlékművet Gerhát Károly terve alapján Törőcsik Béla kőfaragó készítette el.
A címerpajzs közepén Jászboldogháza címere. Az emlékmű hátoldalán pedig a földváltó ősök családneve felett a következő felirat olvasható: "Boldogháza földje ősi redemptusi föld. Boldogháza földje számunkra a szeretett szülőföldet is jelenti. Elődeink fizettek ezért vérrel, fizettek ezért pénzzel. Sőt pénzzel kétszer is.

Trianoni emlékmű (Jászboldogháza)

A trianoni békediktátum tragédiájára emlékezve Jászboldogházán 2003-ban állítottak emlékművet. A harangláb Nagy János asztalos munkája, amely egy viharban megrongálódott. 2013 nyarán a Faluvédő és Szépítő Egyesület helyreállította az emlékművet.

Forrás:
A Faluszépítők képes hírei = Boldogházi Hírek 14. évf. 6. sz. (2013. december) p. 10.

Kitelepítettek emléktáblája (Jászboldogháza)

2013. szeptember 14-én avattak emléktáblát Jászboldogházán a budapesti kitelepített és a helyi befogadó családok tiszteletére a vasútállomás falán.

Forrás:
60 éve szüntették meg a kitelepítéseket: képes összeállítás az emlékünnepségről = Boldogházi hírek 14. évf. 5. sz. (2013. november) pp. 9-10.
Papp Izabella: Hatvan éve szűntették meg a kitelepítéseket : emlékünnepség Jászboldogházán = Redemptio 20. évf. 5. sz. (2013. október) pp. 6-7.

Alsó-boldogházi iskola emléktáblája (Jászboldogháza)

A Jászboldogházáról Elszármazottak Baráti Társaságának Egyesülete a tanyasi iskolákra és az ott tanító pedagógusok emléke előtt tisztelegve egy-egy emléktáblát állított az utóbbi években. 2011. június 4-én Jászboldogháza első iskolája, az alsó-boldogházi iskola helyén emeltek emlékművet. A "nádtetős" néven ismert iskola tanítóinak nevét is megörökíti a nyitott könyvet ábrázoló emlékmű.

Forrás:
Jászsági lokálpatrióta közösségek tevékenysége. Jászfényszaru, 2013.

Tartalomátvétel