Jászdózsa

Orosz Mihály (1905-19??)

Orosz Mihály (1905. Jászdózsa – 19?)  középiskolai tanulmányait Jászapátin végezte, majd Budapesten, a Pázmány
Péter Tudományegyetem bölcsészkarán kapott diplomát. Sopronban, a főreál iskolában, mint matematika-fizika szakos tanár kezdte pályáját 1933-ban.
A Hungarista Mozgalomhoz 1938-ban csatlakozott. Főként az állástalan diplomások helyzete és szociális kérdések foglalkoztatták. Soproni állását elveszítette, a korabeli sajtóhírek szerint szélsőséges nézetei miatt. Visszatért Jászdózsára, s állítása szerint házi tanítóként működött rövid ideig.

Imre Lajos (1930-1970)

1930. január 31-én született Jászdózsán. Szülei Imre Lajos (1897–1967) és Bollók Mária Piroska. A negyedik elemi osztályt Jászdózsán végezte, majd édesapja kívánságra a kőszegi katonai középiskola tanulója lett. A gimnázium ötödik osztályát már Jászapátiban végezte el 1948-ban.

Nagy János (1924-)

1924. március 10-én született Jászdózsán. A budapesti és a debreceni egyetemen, valamint a szegedi főiskolán is végzett felsőfokú tanulmányokat. Magyar, orosz és német szakos középiskolai tanárként került Szolnokra. A MDP Szolnok Megyei Bizottságában kezdett el dolgozni Mezőtúron és Szolnokon. Később a Szolnok megyei Néplap felelős szerkesztője lett.

Gulyás Erzsébet (1951)

1951-ben született Jászdózsán. 1972-től lett munkatársa a jászberényi Városi Könyvtárnak. Az olvasószolgálat csoportvezetője, majd az intéztmény igazgató-helyettesi posztját töltötte be nyugdíjazásáig. Számos helyismereti szervezet, rendezvény akítv résztvevője és több kiadvány szerkesztője. Kiemelkedő bibliográfiai munkája a Jászság bibliográfiája (2002) és a Jászság könyvészete (2008).

1983-ban Kiváló Munkáért kitüntetésben részesült.

Gátfalvi Mihály (1925-2016)

Gátfalvi Mihály 1925. május 12-én született Kiskunfélegyházán. A tanítóképző elvégzése után előbb Jászdózsára, majd 1952-ben Sóshidára került.1956 után a központi iskola igazgatójának nevezték ki. 1958-tól visszatért Jászdózsára, ahol több mint harminc évig tanított. Mint történelem szakos tanár több helytörténeti kutatásban is részt vett.

Forrás:

Veliczkyné Koncsik Ilona: Búcsú Gátfalvi Mihálytól= Boldogházi Hírek (2016/1): 10.

Tartalomátvétel