Jászdózsa

Szabó József (1903-1962)

Szabó József Jászárokszálláson született. A jászberényi Tanítóképző Intézetben szerzett diplomát 1924-ben. 1928-ban vette feleségül Zsidei Ilonát. Három gyermekük született.
1924-től egy évig volt gyakornok a zagyvaszántói iskolában. Az 1926-ban felépült középhalmi tanyasi iskola tanítója lett, ahol 1941-ig állt ezen a katedrán. Ekkor a nagyhalmi iskolába helyezték át. A tanyasi tanító életéhez hozzátartozott a levente képzés is. Színjátszással és felnőttoktatással színesítette a tanyasi emberek mindennapjait.
Majd 1942 és 1950 között a dózsai belterületi iskolában tanított.

Lencse Mátyás (1897-1957)

Lencse Mátyás 1897. február 18-án született Jászdózsán. 1918-ban szerzett tanítói oklevelet Budapesten. Egy évvel később vette feleségül Suszter Ilonát. Házasságukból két gyermek született: Mátyás (1920) és Gyula (1923).
Harcolt az I. világháborúban, majd több településen is tanított. 1926-ban a felépült Jászdózsa-Nagyhalom tanyai iskola tanítója lett. A szolgálati lakásban kapott otthont családjával. A tanítói lakáshoz egy hold szántóföld is járt, ahol Lencse Mátyás méhészkedéssel, gyümölcstermesztéssel és rózsákkal is foglalatoskodott.

Kiss Arthur (1893-1948)

Kiss Arthur 1893-ban született Jászdózsán Kiss Lehel községi jegyző és Mohi Erzsébet tizedik gyerekeként. A fiú jó zenei érzékkel rendelkezett, megtanult hegedűn játszani. 1910-ben az eperjesi Királyi Görög Katholikus Tanítóképző Intézetben folytatta tanulmányait, ahol 1914-ben szerzett diplomát.
1915-ben besorozták a Magyar Királyi Budapesti 29. honvédgyalogezredbe. A tartalékos tiszti iskola elvégzése után 1916-ban az orosz harctérre, Bukovinába vezényelték. A Magura és Cibo völgy körüli harcokban súlyosan megsérült.

Révfy Károly (1883-?)

Jászdózsán született 1883-ban. Tanítóképzőt végzett, ahol középiskolai ének- és zenetanítói oklevelet nyert. Nyíregyházára költözve a helyi Iparos Dalárda karnagya és a Nyíregyházi Szalonzenekar vezetője volt. Megalapította a Debreceni Szent László Dalárdát és Cecilia Kórust, Kisvárdán az Iparos Dalárdát és templomi kórust.

Forrás:
A Magyar Muzsika Könyve. Budapest, 1936.

Imre Lajos

Imre Lajos tiszti vitéz, Jászdósa [Jászdózsa]

Forrás:
Vitézi rend története, szervezete és tagjainak névkönyve. Budapest, 1941.

Tartalomátvétel