Jászdózsa

Szovjet katonasírok (Jászberény)

Az 1944. novemberi harcok során elesett szovjet katonákat ideiglenesen a huszárszobor két oldalán lévő parkban temették el. Sírjaikat piros fejfák jelölték.

1848-as honvédemlékmű (Jászdózsa)

A centenárium alkalmából emelt 1848-as emlékmű két kőoszlopa a világháborús emlékmű két oldalán található a római katolikus templom előtti parkban. A baloldali obeliszken Jászdózsa címere, valamint egy huszárcsákót és kardot ábrázoló kőkép látható, a másikon pedig az államilag egységes 1948-ban készített emléktáblát helyezték el. Erre került utólag az 1956-os forradalom és szabadságharc márványtáblája is a rendszerváltást követően.

Szaniszló

Tenken, Kálban, Tarnamérán, Jászdósán, Hevesen, Jászapátiban lakott.
I. Lipóttól 1672. évi febr. 16-án Szaniszló Mátyás, neje Cseh Anna, fivérei György nejével Zeke Ilonával, Albert nejével Horváth Peczkovich Katalinnal és István nejével Szabó Annával kapták a nemeslevelet s a következő czímert:
Kék pajzsban zöld alapon jobbjában ekevasat tartó griff; sisakdisz: 3 nyilat tartó kettős farkú oroszlán; takarók: arany-kék, ezüst-vörös.
A Hevesben 1672. év folyamán kihirdetett eredeti armalis vármegyénk levéltárában van.
(1672. év 17. sz. 134. jkl. 1769. év 261.

Csomor

Czímerlevelet II. Ferdinand 1624. évi febr. 8-án adta Cs. Lukács, fia István, fivére Pál részére. Pál fia Pál jászdósai lakos és fiai a nemesi investigatio alkalmával 1724. évben Komárommegye bizonyitványával igazolják nemességüket; Dávid gyöngyösi lakos 1777. évben, János kuczorai lakos 1801. évben bizonyságlevelet nyernek.
(1725. év 199. B. sz. 1777. év 11. 17. jkl. 1794. év 604. A. sz. 898. 907-8. jkl. 1801. év 616. sz. 785.

Gulyás Mihály (1891-?)

úri-, női-, egyenruha- és papi szabó m. * 1891. Jászdózsa. Régi jász család sarja. Jászberényben, Egerben, Szolnokon, Bécsben, Székesfehérváron tanult, 1918 óta önálló. Felesége tanult szabónő, ő vezeti a női osztályt. 1930 óta Vasmegye egyenruha szállítója. - A 68. gy. e.-ben harcolt a szerb, orosz, olasz fronton; seb. érem, K. cs. k., 1912/13 emlékérem, a 6 éves tovább-szolg. jelvény tulajd. Ipartest. előljáró, a tanonc- és mestervizsg. biz. elnöke, a Ker. párt örökös, a Kath. legényegylet alapító tagja.

Tartalomátvétel