Jászdózsa

Sámson Géza

ny. cs. th. * 1885 Vásárosmiske. Atyja birtokán gazdálkodott. 1907-ben bevonult a 11. h. e.-hez, 1909-ben a csendőrséghez lépett át. A világháború alatt az orosz fronton harcolt; 1932-ben vonult nyugalomba. 20 éves szolg., jubil. é. k., háb. eml. érem tulajd. 10 hold földön gazdálkodik, az Ipartest: tagja. - Felesége: Turi Mária.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Révfy Lajos

ny. igazgató-tanító * 1871. Újpest. Középiskoláit Jászberényben, a tanítóképzőt Egerben végezte. Két évig Apcon működött, 33 évig Jászdózsán; 35 évi működés után miniszteri elismeréssel nyugdíjba ment. Az Iparoskör és a Kath. munkáskör jegyzője, a Kath. dalegyesület vezetője. A Faluszövetség által nagy ezüst éremmel kitüntetett "Jászdózsa község monográfiája" című, művecskéje kéziratban van meg.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Révfy Dezső

közs. főjző * 1886. Jászdózsa. A közig. tanf. 1909-ben Kassán végezte, szolgált Jászdózsán, Kálban, Jászfelsőszentgyörgyön és Alattyánban, 1914 óta jászdózsai főjző. A Testnev. biz., Lev. egy., Iskolánkívüli népműv. biz., Vöröskereszt egy. elnöke, Úri kaszinó alelnöke. - Felesége: Buday Margit, gyermekei: Dezső és Margit.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Kovczák Béla

gyógyszerész * 1896. Békéscsaba. Tanulmányait 1924-ben Szegeden végezte. Gyakorlatot Endrődön és Turkevén folytatott, 1929 óta önálló. A 101. gy. e. kötelékében harcolt az olasz, orosz és román fronton. II o. ez. és bronz vit. érem tulajd. - Felesége: Adamecz Ilona, fia: Imre.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Kiss B. János

nyug. adóellenőr * 1864. Jászdózsa. 1903 óta gazdálkodik önállóan 46 holdas birtokán. 1905 óta adóellenőr, 1930-ban vonult nyugalomba. A Gazdakör, Kaszinó és Iparos kör tagja. - Felesége: Bendó Erzsébet.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Tartalomátvétel