Jászfelsőszentgyörgy

Barna

(melléthei) másk. Horliczky.
Gömörből származó régi család. Farkasnak fiai György és Ferencz 1628. évben nádori adományt nyernek Kerekudvarra és Melléthe 1/4 részére. (Egri kápt. Prot. pag. 421., 466., 468.) György mag nélkül maradt. Ferencznek Horváth Klárától való gyermekei Zsuzsanna gagyi Báthory Zsigmondné és Ferencz. Ez utóbbinak Czeczey Dorottyával való házasságából származtak István, a ki utódot nem hagyott hátra és Katalin, uszfalvi Úsz Istvánné. Ferencz, hogy nejét, Czeczey Dorottyát, a török rabságból kiválthassa, 1653.

Eigen József

ny. m. kir. h. husz. százados * 1889. Jászberény. A Ludovika akadémiát végezte, hdgy a 4. h. husz. e.-ben volt. A 8. h. husz. e. kötelékében harcolt az orosz és román fronton. 1914-től főhdgy, 1917-től százados. Leszerelés után a nemz. hdsg-ben szolgált. 1923-ban vonult nyugalomba, azóta a "Konyhakerti és virágmagtermelő" üzemét vezeti Jászfelsőszentgyörgyön. III. oszt. kat. é. k., 2. SL tulajd. Kétszer sebesült.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Czettler Jenő (1879-1953)

dr. egyet. tanár, a képviselőház alelnöke. * 1879. Jászárokszállás. Középiskoláit Jászberényben, egyetemi tanulmányait Bpesten és Berlinben végezte. Doktorátust 1901-ben Bpesten tett. A földművelésügyi minisztérium közgazdasági osztályán működött és több törvényjavaslat előkészítésében vett részt. 1905-től az Állatorvosi főiskolán közgazdasági és szociálpolitikai előadásokat tartott. 1908-ban Németországban, Dániában és Svédországban állami megbízásból tanulmányokat tett.

Tolonich József

közs. főjző * 1890. Jászfelsőszentgyörgy. A közig. tanfolyamot 1912-ben Kassán végezte. Gyakornok és s. jző volt Jászjákóhalmán, h. a. ü. jző Jászárokszálláson, a. ü. jző Jászdózsán, h. főjző Jászfényszaruban, ismét a. ü. jző Jászdózsán, 1923 óta főjző Jászjákóhalmán. 3 1/2 hónapig harcolt a szerb fronton. K. cs. k., háb. eml. érem tulajd. ÖTT parancsnok, járási tűzrend. felügyelő, a Közs. tkpt igazgatója, a Testnevelési tanács, a Hangya felügy. biz., Vörös kereszt egyl., PLE, rk. iskolaszék elnöke, Stefánia szöv., Rev. liga igazgatója.

Zorkóczy Miklós

urad. intéző * 1895. Cserhátszentiván. Gazd. akadémiát 1921-ben Debrecenben végzett. 1921-től dr. Gorove László sályi 400 holdas gazdaságában intéző, majd Tiszafelsővarsányban közp. intéző volt; 1927 óta lovag Gosztonyi Aladár Kerekudvar-pusztai 1500 holdas birtokán intéző. - A 16. h. gy. e. kötelékében harcolt az orosz, román és olasz fronton, 1918-ban mint hdgy szerelt le. SL, II. o. ez., bronz vit. érem, K. cs. k. tulajd. - A Move tagja. - Felesége: Vattay Julianna, leányai: Julia és Olga.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene.

Tartalomátvétel