Jászfelsőszentgyörgy

Werkner Zoltán

dr. körorvos * 1895. Bezdán. Oklevelét 1921-ben Bpesten szerezte. Működött Debrecenben mint magánorvos és a Keresk. betegsegélyző egy. orvosa; 1921 óta körorvos. - A 68. gy. e. kötelékében harcolt a szerb, orosz, olasz és román fronton, megsebesült, mint e. ü. hdgy szerelt le. Arany érd. kereszt, (vit. érem szalagján, a kardokkal), bronz vit. és seb. érem, K. cs. k. tulajd. A Stefánia szöv. orvosa. - Felesége: Varga Mária, leányai: Mária és Éva.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Velkey Zoltán

ny. felsőmezőgazd. isk. tanár * 1866. Jászfelsőszentgyörgy. A bpesti tanárképző főiskolát végezte 1886-ban. U. ekkor kezdte meg működését Zalaegerszegen; az ország különböző varosaiban felsőkeresk., polg. iskoláknál, utoljára az orosházi felsőmezőgazd. isk.-nál szolgált. 1928-ban vonult nyugalomba. Szépirodalmi munkái kiadás alatt vannak; a közbirtokosság vál. tagja. - Gyermekei: Erzsébet, Irén és Gertrud.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Thuróczy Mihály

földbirtokos * 1874. Jászfelsőszentgyörgy. 1898 óta vezeti önállóan 130 holdas öröklött birtokát, főleg állattenyésztéssel foglalkozik. - 3 évig harcolt a szerb fronton, 1916-ban mint tizedes szerelt le. Bronz vit. érem és K. cs. k. tulajd. Az iskolaszék s a Hangya szöv. felügy. biz. tagja. - Felesége: Gedei Johanna, gyermekei: Mihály, Ilona, Erzsébet, János és Anna.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Thuróczy József

földbirtokos * 1900. Jászfelsőszentgyörgy. Régi jász nemesi családból származik. 1926 óta gazdálkodik 39 holdon, dohányt is termel. Közs. képv. test. és Hangya szöv. ig. tag. - Felesége: Juhász Verona.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Thuróczy István

id., földbirtokos * 1859. Jászfelsőszentgyörgy. 226 holdas birtokán belterjes gazdálkodást folytat. - Felesége: Török Mária, gyermekei: Terézia, Mária, Gizella, István, Ilonka és József.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Tartalomátvétel