Jászfelsőszentgyörgy

Turjányi László

földbirtokos * 1883. Jászfelsőszentgyörgy. 1926 óta kezeli 32 holdas öröklött birtokát, melyen dinnyét és dohányt is termel. - Felesége: Veres Margit, gyermekei: Flóra, Mariska, Sándor, Tibor, Mária és László.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Turjányi István

földbirtokos * 1883. Jászfelsőszentgyörgy. 23 hold földjén folytat belterjes gazdálkodást. Harcolt az orosz, román és olasz fronton, kétszer sebesült, 2 bronz vit., seb. érem, K. cs. k. tulajd. - Felesége: Ezsiás Rozália, gyermekei: István, János és Ilona.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Szabó János (1872-?)

asztalos m. * 1872. Jászfelsőszentgyörgy. 1890-ben szabadult fel Bpesten, segéd volt u. itt és Berlinben. Műhelyét 1922-ben alapította és fiával együtt vezeti. - Harcolt az orosz fronton. Az Asztalos mest. orsz. szöv. tagja. - Felesége: Partl Erzsébet, fia: Antal.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Szabó Elek

földbirtokos * 1879. Jászberény. 1919 óta gazdálkodik 20 holdas öröklött birtokán, a fősúlyt az állattenyésztésre helyezi. - A világháború alatt a tábori csendőrségnél szolgált. - Közs. képv. test. tag. - Felesége: Vögyi Mária, fiai: Elek és János.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Sőregi István

el. isk. ig. tanító * 1888. Magyarkanizsa. Oklevelét 1906-ban Szegeden szerezte. 1906-tól Rákóczifalván, 1913 óta Jászfelsőszentgyörgyön működik. 1923 óta postamester is. Az orosz fronton harcolt, 1915-ben orosz, majd japán fogságba esett, 1920-ban tért haza. Közs. képv. test. tag. A Hangya szöv. elnöke, Hitelszöv. és az iskolán kívüli népműv. biz. ü. v., a PLE alelnöke, a Polg. olv. kör és a NEP titkára, a Stefánia szöv. vál. tagja. - Felesége: Erős Margit, gyermekei: Margit, Jolán, István, János és Rózsika.

Forrás:

Dr.

Tartalomátvétel