Jászfelsőszentgyörgy

Mihálovics Rezső

közs. főjző * 1901. Léva. Középiskolát Léván 1919-ben, közig. tanfolyamot Egerben 1923-ban végzett. Jásztelken kezdte működését, 1923-tól Sashalmon a. ü. aljző, 1928 óta jászfelsőszentgyörgyi főjző. A Tűzoltó test., Testnev. biz., PLE, a Hitelszövetkezet felügy. biz., a Tejszöv. igazg. elnöke, a Stefánia szöv. ü. v. igazgatója. - Felesége: Kunéry Erzsébet.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Kovách Zoltán

kisbajcsi, közs. a. ü. jző * 1884. Kassa. A közig tanf. 1923-ban Egerben végezte. 1923-tól aljző Mátraverebélyen, 1926 óta jászfelsőszentgyörgyi a. ü. jző. Harcolt az orosz, román és olasz fronton. A Tűzolt. test. parancsnoka, a PLE tagja. - Felesége: Komáromy Jolán.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Kovács Mihály

esperesplebános, c. kanonok * 1867. Jászkisér. 1890-ben szentelték pappá. Működött Sátán, Jászfényszarun, Verpeléten, Kunszentmártonban; Plebánia-alapító lelkész volt 1897-től Jászszentandráson, ahol Ziegler Győző építész tervei szerint templomot építtetett. 1910-ben került Jászfelsőszentgyörgyre; működése nyomán jelentékenyen kimélyült a vallásos élet. 1918-ban lett esperes, 1928-ban tb. kanonok. Eredményes egyh. irod. munkásságot fejt ki.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Kocsis István

vendéglős * 1891. Jászfelsőszentgyörgy. 1918-ban nyitotta meg üzletét, 10 hold földjén is gazdálkodik. - A 13. husz. e. kötelékében harcolt az orosz, román és olasz fronton, 3-szor sebesült. II. o. ez., 3 bronz vit. érem tulajd. - Felesége: Gulyás Julianna, gyermekei: Julia, István, József és András.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Kis Csatári Ferenc

fűszerkereskedő * 1882. Jásztelek. 1909-től 1923-ig a bpesti egyet. klinikán altiszt volt, majd visszajött gazdálkodni. 1933-ban nyitotta üzletét; 6 hold földje van; a NMV tagja. - Felesége: Zombori Juliánna, gyermekei: Ilona, Julianna és Ferenc.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Tartalomátvétel