Jászfelsőszentgyörgy

Katona Pál (1890-?)

hentes és mészáros m. * 1890. Jászberény. 1908-ban szabadult fel Hatvanban, segéd volt Bpesten és Bécsben, üzletét 1919-ben alapította. 18 hold földjén gazdálkodik. - Harcolt a szerb, orosz, olasz és román fronton, 3-szor esett foglyul s mindig megszökött. 1919-ben a nemz. hds.-ben szolgált. Bronz vit., bronz 6 éves szolg. érem, seb. érem tulajd. Az Önk. tűzoltó test. parancsnoka, az Iparos kör volt elnöke, Hangya szöv. ig. tag, közs. közgyám. - Felesége: Turjányi Erzsébet, gyermekei: István és Jolán.

Forrás:

Dr.

Katona Dezső

községi dijnok * 1900. Jászberény. A közgazd. egyetemet végezte Bpesten, 1930 óta díjnok. - Lev. egy. főoktató, a PLE csoportvezetője, a Tűzoltó test. titkára.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Juhász János (1908-?)

földbirtokos * 1908. Jászfelsőszentgyörgy. Jászberényben gazd. iskolát végzett, 1932 óta gazdálkodik önállóan 27 hold birtokán. - Felesége: Erdődy Piroska.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Juhász Imre

hentes és mészáros m. * 1883. Jászfelsőszentgyörgy. Atyjánál szabadult fel, ott is volt segéd, 1911 óta önálló. 32 hold földje van. - Harcolt az orosz fronton. K. cs. k. tulajd. - Felesége: Turjányi Erzsébet, fia: Imre.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Horváth Géza (1891-?)

asztalos m. * 1891. Nagycsáp. 1908-ban szabadult fel Esztergomban. Főleg Bpesten segédeskedett, 1926 óta önálló. - A 26. és 13. h. gy. e. kötelékében harcolt az orosz fronton, megsebesült, 2 évig volt orosz fogságban. Bronz vit. ér. és K. cs. k. tulajd. - Felesége: Ézsiás Teréz.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Tartalomátvétel