Jászfényszaru

Kohári András (1931-2019)

Kohári András 1931. november 20-án született Jászberényben. Édesapja férfiszabó kisiparos volt, édesanyja háztartásbeli. A házaspának hárman gyermeke született. Mindhárman pedagógus pályára léptek. Kohári András az elemi iskolát Jászberényben végezte, majd 1947-ben a jászberényi tanítóképzőbe iratkozott be. 1951-ben Karcagon kezdte meg gyakorlatát. Egy évvel később szerezte meg tanítói képesítését.
 
Jászfényszarun tanított. Először a Homok-tanyán, felső tagozaton 5-8.

Kiss Sándor (1942-2018)

Kiss Sándor Jászfényszarun született 1942. március 5-én. Általános iskolai tanulmányait a helyi általános iskolában végezte. A gyöngyösi mezőgazdasági szakközépiskolában érettségizett 1963-ban. Szövetkezeti ösztöndíjasként felvételt nyert a Gyöngyösi Mezőgazdasági Felsőfokú Technikum hatvani kihelyezett zöldségtermesztő szakára, amelyet 1965-ben végzett el.
 
Felesége: Csákvári Mária.

Farkas Sándor (19??-2018)

Farkas Sándor  a Saturnus Építőipari és Szolgáltató Kft. ügyvezetője.
1990-ben az önkormányzattal közösen alapította meg a „Jászfényszaru az oktatásért” Alapítványt. Jászfényszaru Város Önkormányzata Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságában is részt vett 1994 és 1998 között.

Keresztesi József (1931-2018)

1931-ben született Keresztesi József. 1958-ban került iskolaigazgatóként Jászfényszarura. 1972-ben megszerezte ének-zene tanári oklevelét. Vezetésével 1976-ban alakult meg a jászfényszarui népdalkör.

1996-ban nyugdíjba vonult. Zenepedagógiai tevékenységét azonban ezután is folytatta. 2012-ben elvállalta a városi énekkar vezetését.

Réz Sándorné (1926-2016)

Jáger Franciska szegény parasztcsaládban született 1926-ban Jászfényszarun. Szülei: Jáger Márton és Sorbán Mária. 12 évesen Pécelre kerüét cselédlánynak, majd a szülei hazahívták, hogy a bérelt földönjükön dolgozzon. 1953-tól gyermekvédelmi felügyelőként dolgozott. 1966-ól a községi, majd 1970-től a nagyközségi tanács és a végrehajtó bizottság tagja volt. Elősegítette a Budapesti Kalapgyár telephelyének létrehozását Jászfényszarun. Tagja volt a Fényszaruiak Baráti Egyesületének.

Tartalomátvétel