Jászivány

Farkas Ferenc (1931-2015)

Jászapátin született 1931 novemberében. Gyermekkorát a jásziványi tanyavilágban töltötte, ott járt elemi iskolába is. A jászapáti gimnáziumba 1944 őszén íratták be, az érettségi vizsgát 1952-ben tette le. A szegedi egyetem magyar–német tanári szakán szerzett diplomát.

Mária-szobor (Jászivány)

A római katolikus templom kertjében található fülkés Mária-szobor.

Jászivány

(Kósa Károly felvétele - Verseghy Ferenc Könyvtár)

Jubileumi emléktábla (Jászivány)

A település fennállásának 50 éves évfordulója alkalmából felavatott emléktábla a Polgármesteri Hivatal épületének falán.

Jászivány

Községi Könyvtár (Jászivány)

A könyvtár a Polgármesteri Hivatal épületében található. 1950-ben létesítették körzeti letéti könyvtárként. 1960. január elsejétől a tanácsi hálózatba került. 1990 óta fenntartója Jászivány Község Önkormányzata.

Millenniumi emléktábla (Jászivány)

A millenniumi év tiszteletére emeltek emléktáblát, amely a Művelődési Ház melletti parkban található.

Jászivány

Berki István (1917-2001)

Berki István (1917-2001) vezetésével 1976 és 1983 között összegyűjtötték Jászapáti és Jászivány határában az egykori tanyák, kunyhók, itatók, útszéli keresztek, tanyai iskolák adatait. Jelentős szerep játszott a jászapáti Tanyamúzeum létrehozásában. A helyi Vándorfy János Honismereti Szakkör tagja volt.

Forrás:
dr. Suba Györgyné: In Memoriam Berki István = Redemptio 8. évf. 3. sz. (2001. június) 4. p.

1956-os emléktábla (Jászivány)

Az Ifjúsági Klub épületének homlokzatán avattak emléktáblát 2003-ban az 1956-os forradalom és szabadságharc mártírjainak tiszteletére.

2. világháborús emlékmű (Jászivány)

Jászivány a 2. világháború idején még nem volt önálló település. A lakosság a határban szétszórt tanyákon lakott. A község 1991 nyarán, önállósodásának évében, emléket állított a háborúban hősi halált halt fiai emlékére. A műkőből készült alkotása Bankos István helyi kőfaragó munkája.

Jászivány

1848-as emléktábla (Jászivány)

1999-ben leplezték le a Művelődési Ház falán elhelyezett, az Ifjúsági Klub által készíttetett 1848-49-es emléktáblát.

Jászivány

(Kósa Károly felvétele - VFMKMI)

Római katolikus templom (Jászivány)

A jásziványi templomot Wágner Márton építész tervezte. 1930-ban szentelték fel. A templomot részben az egykori középkori gótikus templom helyére építették, melyet 1757-ben bontottak le. A mai templom alapjának ásásakor találták meg a régi templom alapját, és erre épült a mai szentély. Északi-déli fekvésű, neoromán sítlusú, egyhajós, egytornyos építmény hosszú, félköríves ablakokkal. Keresztje kovácsoltvas. Tornyát bádogtető fedi. Északi oldalán található a templom főbejárata.

Tartalomátvétel