Jászjákóhalma

Szovjet hősi emlékmű (Jászjákóhalma)

A második világháborút követően a szovjet katonák tiszteletére állítottak emlékművet Jászjákóhalma központjában.

Ismeretlen katona sírja (Jászjákóhalma)

A második világháború ismeretlen katonáinak állított egyszerű síremlék áll a jászjákóhalmi temetőben.

Felirata: ITT NYUGSZIK / 22 NÉVTELEN HŐS / 1944 / 22 / ANONYM /  DEUTSCHE UND /UNGARISCHE HELDEN

Kőkereszt (Jászjákóhalma)(1853)

A jászjákóhalmi temetőben több feszület is található. Az egyik régi kereszt vélhetően a Szőkehalom legmagasabb pontjára készült 1853-ban.

Ez a dátum egyben az első sír hantolásának ideje is az új temetőben. A rendelkezésre álló hely és a nagy méretű betűk miatt a szöveg sokszor tördelt, illetve elválasztott:

Kőkereszt (Jászjákóhalma)

A jászjákóhalmi temetőben álló egyik kőkereszt eredetileg a kapitányréti iskola mellett állt.

Forrás:

Stációk (Jászjákóhalma)

A jászjákóhalmi temető fő útja két oldalán a keresztút 7-7 stációja található. Téglából emelt négyszögletes mértani alakzatok, kétfelé nyitható vasajtóval, amelyeket csak jeles alkalmakkor nyitották ki. Mögötte az adott stáció képe látható.

Római Katholikus Olvasókör-emléktábla (Jászjákóhalma)

1894 végén állított emléktáblát a Római Katholikus Olvasókör. Az egyesület épülete a római katolikus templom mögött állt, ma az Idősek napközijének add otthont (Wesselényi u. 12. sz.).

Az olvasókör adakozóinak névsorát tartalmazó táblát a tanácsi időkben eltávolították az épület faláról. A helytörténeti gyűjteményben őrzik.

Forrás: 

Czettler Jenő-emléktábla (Jászjákóhalma)

A jászjákóhalmi Gubicz András Gazdakör székházának (Széchenyi út - Bajcsy utca) falán 1996-ban emeltek emléktáblát  Czettler Jenő (1879-1953) emléke előtt tisztelegve, aki négy cikluson át volt a jászjákóhalmi választási körzet országgyűlési képviselője.

Gubicz András-emléktábla (Jászjákóhalma)

Jászjákóhalmán, a Széchenyi út és Bajcsy utca kereszteződésénél álló gazdakör épületén 1994-ben emeltek emléktáblát Gubicz András (1820-1896), az egyesület névadójának tiszteletére. Az épület 1929-ben gazdakörnek épült, 1950-ben államosították, majd 1997-ben névleges áron vásárolta vissza a gazdakör.

Jászok letelepedése-emléktábla (Jászjákóhalma)

A jászjákóhalmi iskola falán (Fő út 48.) 1989 végén emelt emléktáblát a honismereti szakkör a jászok letelepedésének 750. évfordulóján. Minden évben, a Jászok napja alkalmából a megemlékezésre itt kerül sor.

Ipartestületi emléktábla (Jászjákóhalma)

2006-ban emeltek emléktáblát az Ipartestület székházának falán (Szent József tér 10.)

„ISTEN ÁLDJA A TISZTES IPART!” / AZ IPARTESTÜLET MEGALAKULÁSÁNAK / 100. ÉVFORDULÓJÁRA / 
ÁLLÍTTATTA AZ IPARTESTÜLET / 2006-BAN
 
A felirat tévesen  utal az 1906-os évszámra. Az ipartestület 1931-ben alakult meg. 1906-ban iparos olvasókör alakult a községben.

Forrás:

Tartalomátvétel