Jászjákóhalma

Csárdahídi kereszt (Jászjákóhalma)

Jászjákóhalma belterületétől néhány méterre, a falut délről megkerülő volt Csárda-ér rég nem létező hídjánál áll a kalandos történetű kereszt. Állíttatója azért is kideríthetetlen, mert 1944 őszén, amikor a második világháború frontja átvonult a községen elakadt itt egy szovjet tank és úgy szabadítottá ki a sárból, hogy a közeli keresztet ledöntötték, és az alapját berakták a lánctalpak alá. A háború után a környékbeliek felállították, de csak úgy talapzat nélkül, amin eredetileg a szöveg is volt.

Sóskásparti kereszt (Jászjákóhalma)

Jászjákóhalma határában, a Sóskáspart oldalában, a rétre vezető földút mellett áll egy kereszt. Egy kombájn okozta majdnem a pusztulását, miután az 1980/90-es évek fordulóján ledöntötte a felső részét fordulás közben.

Az alsó rész nem károsodott, a felső részt a károkozó helyreállíttatta. Felirata: DICSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS DRÁGA SZENT NEVE ISTEN DICSŐSÉGÉRE ÁLLÍTOTTA BELLA SÁNDOR ÉS NEJE STARAG TERÉZIA 1902 A SAJÁT FÖLDJÉN Bali Gy. J.berény

Rusvay kereszt (Jászjákóhalma)

A jászdózsai út melletti keresztet 1923-ban állították. Rajta szerepel, hogy egy konkrét esemény emlékére készült: AZ ISTEN NAGYOBB DICSŐSÉGÉRE A KERESZTET A HŐSI HALÁLT HALT ISTVÁN FIÁNAK EMLÉKÉRE ÁLÍTTATTA A HŰSÉGES TESTVÉR ANNUSKA LEÁNYA TÁMOGATÁSÁVAL ÖZV. RUSVAY ISTVÁNNÉ VASS MÁRIA 1923 OROSZ FOGSÁG RAGADOTT EL TÖLLÜNK NYUGODJ BÉKÉBEN A TÁVOLBAN N. J.12

Tragikus fordulat, hogy valamikor az 1930-as években ugyanennek a családnak egy lánytagját a közeli kukoricásban meggyilkolta egy dózsai ember, mert nem akart hozzá menni feleségül.

Csempe kereszt (Jászjákóhalma)

A kapitányréti erdő sarkán a 31-es út mellett áll. Műkőből van. Az elnevezés csalóka, mert csempének gondolnák, de az a mellette lévő tanya lakójának ez volt a beceneve. Szövege: DICSÉRTESÉK A JÉZUS KRISZTUS ISTEN DICSŐSÉGÉRE ÁLLÍTATTA ÖZV. HORVÁTH KÁROLYNÉ LÉKÓ MÁRTA ÉS LEÁNYA MÁRIA LÁSZLÓ JÁNOSNÉ SAJÁT BIRTOKÁN 1906 Bali Gy. Jberény

Forrás:

Ézsiás Adrienn [et al.]: A jákhalmi határ szakrális emlékei. In: Jászsági évkönyv, 2013. Jászberény, 2013.: 283-289.

Varjasi kereszt (Jászjákóhalma)

erjéki László buzgó vallásos, gyermektelen földbirtokos állíttatta két évvel azelőtt, hogy a mögötte lévő területet földjéből felajánlotta tanyasi iskola céljára, mely 40 évig állt ott. Ez a határ legtávolabbi pontján álló kereszt 10 km-re a templomtól.

Eredeti szövege alá 2004-ben, az iskola lebontásának 40. évfordulóján elhelyeztek egy emléktáblát is: DICSÉRTESÉK A JÉZUS ISTEN DICSŐSÉGÉRE ÁLLÍTTATTA TERJÉKI LÁSZLÓ ÉS NEJE TÓTH MÁRIA 1925 Csák J. Jb.

Forrás:

Pléhkrisztus (Jászjákóhalma)

A plé’krisztusnak nevezett feszület inkább hegyvidékeken és szegényebb vidékeken gyakori. A büszke jászok kőkereszteket csináltattak. Tóth Gáspár úgy emlékezett, hogy egy jásztelki embernek volt földje a Szemöldhalmon, s mivel neki csak arra futotta – állíttatott egy olyat. Aztán eladta a föld magasabbik részét, és levitte a keresztet a halom tövére egy dűlő mellé. Az 1970-es években – amikor a vízelvezető csatornarendszert kiépítették a határban – éppen útba esett, így megint távolabb rakták, s mivel a dűlőt is áttették, így ismét költözött.

Kenderkereszt (Jászjákóhalma)

A hajdani Kenderföld szélén áll az egyik legrégebbi kereszt terméskőből. Szövege surlófényben olvasható: AZ ISTEN DI / CSŐSÉGÉRE / ÁLLÍTATTA BÓ / NA GERGELY / 1824

A legfelső részét megviselte az idő, amit később helyreállítottak. 

Forrás:

Ézsiás Adrienn [et al.]: A jákhalmi határ szakrális emlékei. In: Jászsági évkönyv, 2013. Jászberény, 2013.: 283-289.

Szőlőkereszt (Jászjákójalma)

Jászjákóhalmán, az egykori szőlők területén állt egy kereszt, amelyet az 1970-es években összetört egy kombájn.A rendszerváltozás idején a helyi honismereti szakkör elhatározta, hogy megpróbálja helyreállítani. Az összetört kereszt felirata nem került elő, csak a feszület néhány darabja. Lékó István és Lékó József vezetésével betonnal pótolták a hiányzó részeket.

Szovjet hősi emlékmű (Jászjákóhalma)

A második világháborút követően a szovjet katonák tiszteletére állítottak emlékművet Jászjákóhalma központjában.

Ismeretlen katona sírja (Jászjákóhalma)

A második világháború ismeretlen katonáinak állított egyszerű síremlék áll a jászjákóhalmi temetőben.

Felirata: ITT NYUGSZIK / 22 NÉVTELEN HŐS / 1944 / 22 / ANONYM /  DEUTSCHE UND /UNGARISCHE HELDEN

Tartalomátvétel