Jászkisér

Küry Albert (1867-1926)

Küry Albert 1867. december 10-én született Jászkiséren. Egyetemi tanulmányai utá a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyénél lett gyakornok 1889-ben. Egy évvel később politikai tudományokból doktorált a Budapesti Tudományegyetemen. 1892-ben szolgabíró lett Jászkiséren, majd három év elteltével, 1894. június 25-én a vármegye harmadik aljegyzőjévé nevezték ki. 1895-től első aljegyzői teendőket látta el. A századfordulón tiszteletbeli főjegyzővé nevezték ki. 1906-ban főjegyzőnek választották. 1912-ben vármegyei alispán lett.

Győri János (1952-2017)

1952. október 18-án született Domoszlón. Édesapja pedagógus, édesanyja pedig népművelő volt. Hároméves korában a család Jászkisérre költözött. Itt töltötte gyermekkorát.

A budapesti Vörösmarty Gimnáziumban érettségizett, majd az ELTE jogi karán folytatta tanulmányait. Két éve ügyészi gyakorlatot követően Legfőbb Ügyészség nyomozati Főosztályán dolgozott. 1995-től jogtanácsosként, majd 2003-tól nyugdíjazásáig ügyvédként tevékenykedett.

Seres Miklósné

1938-ban született Tarnaörsön. 1957-ben került a jászkiséri Nagyközségi Könyvtárba. Az intézmény vezetőjeként 1974-ben  a Megyei Tanács Elnöki Dicséretében részesült. 1989-ben Kiváló unáért kitüntetéssel ismerték el szakmai tevékenységét.

Barócs János (1826-1905)

Barócs János 1826. január 23-án született Áporkán (Pest megye). Középiskoli tanulmányait Kunszentmiklóson és Kecskeméten folytatta. A budapesti egyetemen szerzett mérnöki oklevelet 1846-ban.

Juhász Zsófia (1928-1990)

Juhász Zsófia 1928. április 19-én született Jászkiséren. A hat elemi osztály elvégzése után a két évig a szülői háznál dolgozott. 1942-ben iratkozott be a Jászapáti Polgári Iskolába magántanulónak. A második világháború miatt csak 1946-ban fejezte be az iskolát és tett érettség vizsgát. Gócza József református lelkész biztatására a kecskeméti Református Tanítóképző Intézetben folytatta tanulmányait. 1949-ben szerzett tanítói oklevelet. 1950-ben beiratkozott a Sárospataki Református Teológiára, azonban az intézményt 1952-ben államosították.

Rácz Ödön (1896-1960)

Jászkiséren született 1896-ban. A cimbalom mestere. 1915-ben került Mezőkövesdre, ahol Suha Balog Irént vette feleségül. Házasságukból 10 gyermek született. Az 1920-as évek elején Költő Kis József szövegére szerezte a Lenn a délibábos Hortobágyon c. nótáját, amely rövid idő alatt országos sikert aratott. Budapesten hunyt el 1960-ban.

Forrás:
Leszler József: Nótakedvelőknek. Budapest, 1986.

Foltin János (Foltiny) (1837-1915)

Jászkiséren született 1837. január 5-én. Az elemi iskolát szülőhelyén, a középiskolát Jászberényben, teológiai tanulmányait Egerben végezte. 1860-ban szentelték pappá. 1860-tól apátfalvi káplán, 1862-től szihalmi, 1875-86-ban alsóábrányi plébános, 1877-től esperes. 1886-tól alsómiskolci plébános, 1888-tól sümegi prépost, 1893-tól egri kanonok.

Nemes Gerzson (1902-1988)

Jászkiséren született 1902. október 17-én ősi jász redemptus családba. A Jászapáti Királyi Katholikus Főgimnáziumban érettségizett. Mérnöki oklevelét 1928-ban szerezte Budapesten. 1928-1948 között több tiszai vízitársulat szakaszmérnöke, ill. a Balatoni Nagyberek Lecsapoló Társulat igazgató mérnöke, majd a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóságnak, ill. jogelődeinek műszaki vezetője. Főbb munkaterületei az árvízvédelemhez tartoztak, emellett tevékeny részt vállalt egyes régiók öntözési feladatainak megoldásában.

Csete Balázs (1893-1958)

Csete Balázs 1893. március 15-én született Jászkiséren. Édesapja csizmadia volt, később Szolnokon vasúti fékezőként, majd malommunkásként dolgozott. Csete Balázs az elemi és a polgári iskolát Szolnokon végezte. Az I. világháborúban 1915 februárjától vett részt. 1915. május 1-jén orosz hadifogságba esett. 1920. május 27-én tért haza a karpaszományos tizedes. 1921-ben polgári iskolai rajztanári oklevelet szerzett. 1921. szeptember 1-jén kezdett tanítani a csepeli k. f. iskolában. Mint rajztanár a néprajzi kutatásokkal és gyűjtésekkel kezdett foglalkozni.

Bódi Margit (1940-2014)

Bódi Margit 1940-ben született Alsóboldogházán. Általános iskoláit szülőhelyén végezte, majd a jászberényi Lehel vezér Gimnáziumban folytatta tanulmányait.

Érettségi után Jászfényszarun mint könyvelő helyezkedett el. 1962-ben pedig a jászkiséri iskolában helyezkedett el képesítés nélküli nevelőként. 1966-ban szerzett diplomét a jászberényi Tanítóképző Intézetben. A tanítás mellett a atynai diákotthonban éjszakai ügyeletet is vállalt. 1980-ban Jászkisérről Jászboldogházára került iskolaigazgatónak. Az intézményt 1990-ig vezette.

Tartalomátvétel