Jászkisér

Küry Albert (1867-1926)

Küry Albert 1867. december 10-én született Jászkiséren. Egyetemi tanulmányai utá a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyénél lett gyakornok 1889-ben. Egy évvel később politikai tudományokból doktorált a Budapesti Tudományegyetemen. 1892-ben szolgabíró lett Jászkiséren, majd három év elteltével, 1894. június 25-én a vármegye harmadik aljegyzőjévé nevezték ki. 1895-től első aljegyzői teendőket látta el. A századfordulón tiszteletbeli főjegyzővé nevezték ki. 1906-ban főjegyzőnek választották. 1912-ben vármegyei alispán lett.

Győri János (1952-2017)

1952. október 18-án született Domoszlón. Édesapja pedagógus, édesanyja pedig népművelő volt. Hároméves korában a család Jászkisérre költözött. Itt töltötte gyermekkorát.

A budapesti Vörösmarty Gimnáziumban érettségizett, majd az ELTE jogi karán folytatta tanulmányait. Két éve ügyészi gyakorlatot követően Legfőbb Ügyészség nyomozati Főosztályán dolgozott. 1995-től jogtanácsosként, majd 2003-tól nyugdíjazásáig ügyvédként tevékenykedett.

Seres Miklósné

1938-ban született Tarnaörsön. 1957-ben került a jászkiséri Nagyközségi Könyvtárba. Az intézmény vezetőjeként 1974-ben  a Megyei Tanács Elnöki Dicséretében részesült. 1989-ben Kiváló unáért kitüntetéssel ismerték el szakmai tevékenységét.

Barócs János (1826-1905)

Barócs János 1826. január 23-án született Áporkán (Pest megye). Középiskoli tanulmányait Kunszentmiklóson és Kecskeméten folytatta. A budapesti egyetemen szerzett mérnöki oklevelet 1846-ban.

Juhász Zsófia (1928-1990)

Juhász Zsófia 1928. április 19-én született Jászkiséren. A hat elemi osztály elvégzése után a két évig a szülői háznál dolgozott. 1942-ben iratkozott be a Jászapáti Polgári Iskolába magántanulónak. A második világháború miatt csak 1946-ban fejezte be az iskolát és tett érettség vizsgát. Gócza József református lelkész biztatására a kecskeméti Református Tanítóképző Intézetben folytatta tanulmányait. 1949-ben szerzett tanítói oklevelet. 1950-ben beiratkozott a Sárospataki Református Teológiára, azonban az intézményt 1952-ben államosították.

Tartalomátvétel