Jászkisér

Pethes Sándorné (1931-2010)

Jászkiséren született 1931. szeptember 27-én. Édesapja pékmester volt, édesanyja háztartásbeli. Az elemi iskolai éveket szülőhelyén töltötte, majd polgári leányiskolába járt Jászapátin. A középiskolát Budapesten, a Huba utcai Pedagógiai Gimnáziumban végezte. 1950-ben érettségizett, s még abban az évben felvették a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem biológia-kémia szakára, az első évfolyam sikeres abszolválása után átiratkozott Budapestre, így középiskolai tanári diplomáját az Eötvös Loránd Tudományegyetem állította ki 1954-ben.

Fabó Zoltán

Fabó Zoltán királyi főügyészhelyettes Jászkiséren született 1871. szeptember 14-én. Jogi tanulmányai befejezése után a szolnoki királyi törvényszék jegyzője lett 1895-ben.

1899-től a korponai királyi járásbíróság albírája, majd 1900-tól pedig a szegedi királyi törvényszél alügyésze lett. 1907-ben a szatmári királyi ügyészség vezetője. 1919-ben a megszálló románok a hűségeskü letételének megtagadása miatt elmozdították. 1921-től a budapesti királyi főügyészségen működött.

Küry Albert (1867-1926)

Küry Albert 1867. december 10-én született Jászkiséren. Egyetemi tanulmányai utá a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyénél lett gyakornok 1889-ben. Egy évvel később politikai tudományokból doktorált a Budapesti Tudományegyetemen. 1892-ben szolgabíró lett Jászkiséren, majd három év elteltével, 1894. június 25-én a vármegye harmadik aljegyzőjévé nevezték ki. 1895-től első aljegyzői teendőket látta el. A századfordulón tiszteletbeli főjegyzővé nevezték ki. 1906-ban főjegyzőnek választották. 1912-ben vármegyei alispán lett.

Győri János (1952-2017)

1952. október 18-án született Domoszlón. Édesapja pedagógus, édesanyja pedig népművelő volt. Hároméves korában a család Jászkisérre költözött. Itt töltötte gyermekkorát.

A budapesti Vörösmarty Gimnáziumban érettségizett, majd az ELTE jogi karán folytatta tanulmányait. Két éve ügyészi gyakorlatot követően Legfőbb Ügyészség nyomozati Főosztályán dolgozott. 1995-től jogtanácsosként, majd 2003-tól nyugdíjazásáig ügyvédként tevékenykedett.

Seres Miklósné

1938-ban született Tarnaörsön. 1957-ben került a jászkiséri Nagyközségi Könyvtárba. Az intézmény vezetőjeként 1974-ben  a Megyei Tanács Elnöki Dicséretében részesült. 1989-ben Kiváló unáért kitüntetéssel ismerték el szakmai tevékenységét.

Tartalomátvétel