Jászladány

Szántó László

 Szántó László Jászszentandráson született. Állatorvosként Tiszasülyön dolgozott, majd 1980-ban került Jászladányra. A gyógyítás mellett aktívan részt vett a település életében polgármesterként. A labdarúgó csapat edzője volt, és kilenc éven át irányította a helyi sportegyesület, az ESE munkáját.

2005-ben Jászladány Díszpolgári címmel jutalmazta.

2015-ben hunyt el.

Forrás:

Elhunyt dr. Szántó László = Ladányi Hírek (2015. augusztus): 11.

Major Aranka (1906-1961)

Jászladányban született 1906. január 24-én. Énekes színésznő, zongorista, írónő. Gyerekkorában többször fellépett alkalmi előadásokon. Művészi karrierje külföldön kezdődött. Évekig sikerrel szerepelt Olaszországban  zongoraművészként. Onnan Németországba, Berlinbe ment, ahol mint énekesnő, színésznő mutatkozott be. A Residenz Theater után a Lessing és a Goethe Theaterben játszott. Vajda Ernő egyik külföldi filmjében szerepelt, majd visszatért Németországba, ahol már hangosfilmekben is játszott. Aranka de Major néven vált ismertté.

Orosz István (1838-1922)

Jászladányban született 1838. április 8-án. Tizenkét évesen kényszerült tanulmányai abbahagyására. Földmíves apjának segédkezve beletanult a paraszti munkába.
Búcsúvezetőként, verses imafüzetek szerzőjeként tett szert országos hírnévre. Rendszeresen felkereste a legjelentősebb hazai kegyhelyeket, ahol maga árusítototta füzeteit. 1894-ben a nagyhetet Rómában töltötte. Önéletrajzát Bálint Sándor adta ki Egy magyar szentember címmel.

Bagi István (1916-1980)

Bagi István (1916-1980) a jászladányi ÁFÉSZ elnöke volt.

Jászladány, Gyászértesítők

(Gyászjelentés - Verseghy Ferenc Könyvtár Aprónyomtatvány-tára) 

Szendrey Júlia-emléktábla (Jászladány)

2011. március 18-án avatták fel Szendrey Júlia emléktábláját a Nagyközségi Könyvtár falán. A könyvtár épülete helyén korábban a Bathó-ház állt, amelyben a Szendrey Júliával rokonságban álló család vendégül látta Petőfi özvegyét.

Forrás:
Jászsági lokálpatrióta közösségek tevékenysége. Jászfényszaru, 2013.

Antal Mihály és Zana Sándorné-emléktábla (Jászladány)

2010 őszén avattak emléktáblát Antal Mihály (1793-1850) akadémikus és dr. Zana Sándorné (1920-2005) helyi pedagógus tiszteletére az általános iskola falán.

Forrás:
Jászsági lokálpatrióta közösségek tevékenysége. Jászfényszaru, 2013.

Kozlay Jenő-emléktábla (Jászladány)

Kozlay Jenő (1826-1883) jászladányi születésű katonatiszt, aki az 1848-as forradalom után részt vett az észak-amerikai polgárháborúban az unióért harcolók oldalán. 2010. március 15-én avattak emléktáblát a tiszteletére az általános iskola falán.

Forrás:
Jászsági lokálpatrióta közösségek tevékenysége. Jászfényszaru, 2013.

1. világháborús emlékmű (Jászladány)

1926. május 24-én leplezték le Martinelli Jenő (1886-1954) szobrászművész alkotását, amelyet József főherceg avatott fel.

Jászladány

Dr. Izsó Lajosné Ozoróczky Mária-emléktábla (Jászladány)

2012. november 14-én, a Szociális munka napja alkalmából emeltek emléktáblát az idősek otthona előtt dr. Izsó Lajosné Ozoróczky Mária (1835-1906) tiszteletére a Polgári Magyarországért Alapítvány és az Idősek Otthona Közalapítvány jóvoltából. A nemesi származású asszony  nevéhez kötődik a ladányi szegényház megalapítása, amely ma is szociális intézményként működik a településen.

Sziráki Medárd (1824-1849)

Jászladányban született. Iskoláit Szolnokon végezte. Ferences rendi szerzetes volt Gyöngyösön a szabadságharc kitörésekor. 1848 decemberében csatlakozott az 50. gyalog zászlóaljhoz. Bem tábornagy seregében szolgált. Részt vett a medgyesi, a verestornyi és a dévai csatákban. Az erdélyi havasokban kapott halálos sebet.

Forrás:
Az 1848 és 1849-ik szabadságharczban részt vett római és görög katholikus paphonvédek albuma. [s.l.], 1892.

Tartalomátvétel