Jászladány

Scheftsik György János (1892-1969)

'''szolnoki, vitéz''', dr. várm. főlevéltáros * 1892. Szolnok. Szolnokon jelentős birtokokkal rendelkező gazdag családba született. Ősei még a XIX. század második felében az Árva megyei Námesztóból Jász-NagykunSzolnok megye területére költöztek, és jelentős földbirtokkal rendelkeztek. Édesapja Scheftsik István földbirtokos, Szolnok polgármestere volt, testvére Scheftsik István főszolgabírója a szolnoki járásnak 1920-tól 1944-ig.

Sugár István

rt. igazgató * 1888. Jászladány. Atyja mellett és Berlinben, Hamburgban tanulta a fakeresk. szakmát. 1932 óta a Hunnia fa- és építőanyag keresk. rt. igazgatója. - A 4. vonat e.-ben harcolt az orosz, román, olasz, francia fronton, mint tart. fhdgy szerelt le. Kor. arany érdemkereszt tulajd. - Felesége: Miklósi Erzsébet, fia: Miklós.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Vály Imre

ny. gazdasági isk. igazgatótanító * 1872. Csány. A tanítóképzőt Znióváralján, a gazd. iskolát Rimaszombaton végezte. Tanított Szurdokpüspökiben, Tótszerdahelyen, Rimaszombaton, 1897-től Jászladányban, 1898-tól Munkácson, 1900 óta Szolnokon. 1930-ban vonult nyugalomba. - A 29. h. gy. e.-ben harcolt a szerb és orosz fronton. - Felesége: Till Anna, gyermekei: György (máv díjnok), Anna és Elek.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Schlégl László

dr. járási tisztiorvos * 1880. Kiskomárom. Oklevelét 1906-ban Bpesten szerezte. Az esztergomi Kolos közkórházban s. orvos, a pécsi m. kir. bábaképzőben gyakornok, a bpesti Új Szt János kórházban s. orvos, Zagyvarékason s Jászladányban közs. orvos volt. 1921 óta járási tiszti orvos. Az Orsz. orvosszöv., a Magy. orv. nemz. egyes. s a Jászberényi kaszinó tagja. - Felesége: Szabó Ilona, leánya: Katalin.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Réz Kálmán

ny. plebános * 1869. Jászladány. 1891-ben szentelték pappá. Parádon, Mezőkövesden, Egerben, Sajókazán működött, 1921-ben nyugalomba vonult s a Jász Múzeum igazgatója lett. Régészeti s történeti szakirodalommal foglalkozik a Budapesti Hírlap, Nemzeti Ujság, Magyarság s a helyi lapok tudósítója és cikkírója. - A világháborúban mint táb. lelkész teljesített szolgálatot. A Hadimúzeum lev., a szépészeti és régészeti szakoszt., a jászberényi közműv. és szociális egy. tagja. A bpesti parlamenti múzeum rendezésében is résztvett.

Forrás:

Dr.

Tartalomátvétel