Jászszentandrás

Lengyel Stefánia

gyógyszerész * Perbete. Középiskoláit Pécsett végezte, oklevelét 1926-ban a budapesti egyetemen szerezte. Gyakorlatot Gödöllőn folytatott, 1931 óta bérli a jászszentandrási "Szűz Mária" gyógyszertárat.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Kovács Ödön

fűszer- és vegyeskeresk. * 1894. Abádszalók. Budapesten tanult, 1926 óta önálló. - A 26. vadász zalj. kötelékében harcolt a szerb, orosz, olasz fronton. - Az Iparosok és kereskedők köre tagja. - Felesége: Berencz Irén, gyermekei: Ödön, Irén és Erzsébet.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Kóródi Ferenc

cs. th. * 1877. Törökszentmiklós. A csendőrség szolgálatába 1902-ben lépett. Szolgált a bpesti, kolozsvári, brassói kerületnél. 1912-ben lett őrsparancsnok, 1932 óta a jászszentandrási őrs parancsnoka. Szolgálati, mozg., háb. emlékérem, I. o. legénységi szolg. jelvény tulajd. - Felesége: Oláh Mária, gyermekei: Veronika-Ibolya, Zoltán-László, Erzsébet és Barnabás.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Kálmán Gábor

közs. irodatiszt * 1906. Jászapáti. Közigazgatási tanfolyamot végzett 1931-ben Egerben. Gyakornok és s. jző volt Jászapátiban s Jászszentandráson. 1933 óta kinevezett irodatiszt. Számos egy. tagja. - Felesége: Majzik Borbála.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Jurán István

ny. rk. el. isk. kántortanító * 1866. Lackháza. Oklevelét 1886-ban lglón szerezte. Egy évig Bujon működött, 1887 óta jászszentandrási kántortanító. 1931-ben vonult nyugalomba, miniszteri és érseki elismerést kapott 44 évi munkásságáért. A Rom. kath. olvasókör egyik alapítója s ü. v. igazgatója, több helyi egy. tagja. Gyermekei: Ida, Mária (tanító), Antal (csendőr), Benedek (tanító), Anna (tanító), Ferenc, Erzsébet és János (tanító).

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Tartalomátvétel