Jásztelek

Mária-oszlop (Jásztelek)

A népiesen festett Mária-szobrot 1824-ben állította Kónya János. A szögletes posztamensen álló magas, ion stílusú oszlopon Mária glóriás alakja látható, amely lábával a földgömböt körbeölelő kigyót tapossa el.

Római katolikus templom (Jásztelek)

A település templomáról már 1699-ből van feljegyzés. A templomot 1733 körül kibővítettek. A mai barokk  stílusú tornyát 1759-ben emelték fel, majd 1765-ben megmagasították. 1824-ben díszes sisaktorony készült, melyet Homályossy Ferenc tervezett. Az épület az 1868. évi földrengés alkalmával jelentős statikai károkat szenvedett. 1870-ben készültek el a boltozat,  karzat és a tető újjáépítési munkálatai. Az orgonakarzat ión oszlopfőin a csigavonal díszítés közepén gyermekarcú szárnyas angyal mellképe látható.

Havas Boldogasszony kápolna (Jásztelek)

A római katolikus plébánia 1931 és 1939 között épült Jásztelek határában. A kápolna oltárképét korábban ellopták. A római Santa Mari Magora Bazilika oltárképéről készített másolatot 2002-benTerjékiné Mozsár Magda, aki Jásztelek szülötte. Az újonnan megfestett "Havas Boldogasszony" oltárképet 2003-ban, a IX. Jász Világtalálkozón szentelték fel.

Fügedhalmi iskola-emléktábla (Jásztelek)

Az egykori diákok a fügedhalmi iskola (1929-1966) helyén állítottak emléktáblát 2002-ban. A műkő talapzaton elhelyezett márványtábla a kövesút mentén található, ahol egykor a tanyasi iskola épülete állt. A Fügedhalmi iskola a jásztelki római katolikus elemi iskola tagintézményeként kezdte meg működését.

1. világháborús emlékmű (Jásztelek)

A turulmadaras obeliszket a jásztelki hős katonák emlékére állította az utókor a községháza előtti parkban. 1932. október 30-án avatta fel Czettler Jenő nemzetgyűlési képviselő. A Budapesten készült emlékmű készítője ismeretlen. Az obeliszk elején olvasható az elesett katonák névsora. A település 1940-ben emlékkönyvet is megjelentetett a község hőseinek emlékére.

Tartalomátvétel