Jásztelek

Szűcs S. János

földbirtokos * 1871. Jásztelek. 1922 óta gazdálkodik önállóan 32 holdas öröklött birtokán, 1927 óta közs. II. bíró s forg. adókezelő, a NEP tagja. - Felesége: Rigó Rozália, gyermekei: Mária, Kálmán, János, Rozália, Margit és Gábor.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Schwarz Andorné

özv. fűszerkeresk. és vendéglős. * 1886. Kunmadaras. A fűszerüzletet férje halála, 1923 óta vezeti, a vendéglői jogot 1933-ban kapta. Férje 1915-ben bevonult, harcolt az olasz, orosz fronton, 1918-ban sebesülten szerelt le. - Leánya: Margit.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Sűrű Antal (1853-?)

ny. áll. pt. kezelőaltiszt * 1853. Zalaistvánd. Évekig urasági inas volt. 1894-től a zalaegerszegi p. ü ig.-nál, 1900-tól a karcagi áll. ptnál szolgált. 1921-ben vonult nyugalomba.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Rusvay Lajos (1901-1999)

1901. augusztus 13-án született Jászapáti. Elemei iskoláit Hevesiványon (Jászivány) végezte. Az 1912-ben szülőhelyén megalapított gimnázium egyik első diákja volt. 1920-ban tett érettségi vizsgát. A budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem hallgatójaként 1925-ben szerzett diplomát. Közigazgatási tanfolyamot 1926-ban Egerben végezte. Gyakornok és segédjegyző, majd mint községi jegyző dolgozott Jászapátiban. 1929-ben Jásztelek főjegyzője volt a 2. világháború befejezéséig. A helyi Levente egylet és a Polgári olvasókör elnökségének is tagja volt. A háborút követően internálták.

Riboss Rezső

el. isk. tanító * 1894. Forgácsfalva. Oklevelét 1913-ban Sárospatakon szerezte. Működött Szászpelsőcön, Trencsénlakon, Nyitrapásztón, 1921 óta Jászteleken. - A 16. h. gy. e. kötelékében harcolt az orosz fronton, foglyul esett s 1920-ban szabadult. Emléklapos hdgy. - Felesége: Kónya Mária tanító, 1919 óta működik Jászteleken; a Leányegyesület és a Szívgárda vezetője.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Tartalomátvétel